31 augustus 2022

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel augustus 2022

De Nederlandse melkaanvoer nam in juli met 1,8% toe. Sinds juni is er een einde gekomen aan een lange periode van daling. Dit is mogelijk een effect van de extreem hoge melkprijs. Cumulatief nam de achterstand op vorig jaar verder af, uitkomend op een daling van 1,0% (-81 miljoen kg) in de periode tot en met juli 2022.

Dalende trend EU-melkaanvoer zet door

De EU-melkaanvoer daalde verder in juni (-0,6%), maar wel in een lager tempo dan in april en mei. De afname in Duitsland (-0,7%), Frankrijk (-1,4%), Ierland (-0,6%) en Italië (-1,5%) zette door. Echter bij de Duitse en Ierse melkaanvoer was de daling minder sterk dan in mei. Nederland en Polen wisten daarentegen in juni een toename te realiseren. Per saldo nam de EU-melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2022 met 0,8% af.

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen bleef in juni vrijwel onveranderd. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer bleef in deze seizoensmatige lagere productiemaand nagenoeg gelijk. Ook het volume in de VS was stabiel. De significante daling in Australië zette door, voor de tweede maand op rij uitkomend op maar liefst -9%. Argentinië en Uruguay lieten beiden een krimp zien van 1%. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste halfjaar van 2022 1,1% (1,80 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2021.

Zuivelmarkt iets vaster

Na een rustige zomerperiode met enige verzwakking van de prijsniveaus vanaf eind juni tot en met begin/medio augustus is de zuivelmarkt in de tweede helft van augustus weer wat vaster geworden. De achterblijvende melkproductie, de lagere vet- en eiwitgehaltes en de aanhoudende droogte lijken het sentiment steeds meer te beïnvloeden. Bovendien hebben marktpartijen toenemende zorgen over de energiekosten en de onzekerheid over de gasvoorziening, wat mogelijk gevolgen zal hebben voor de beschikbaarheid van product op de termijn.

Lees hele marktbericht

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

19 juni 2022

Zuivelsector bundelt krachten in reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

19 september 2022

Reactie op vermeend heimelijk delen ZuivelNL-data met CBS

In reactie op een bericht in de pers vandaag over vermeend heimelijk delen van bedrijfsgegevens...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 september 2022

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen...

Lees het volledige bericht