31 augustus 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel augustus 2021

De Nederlandse melkaanvoer daalde in juli (-3,1%) voor de tweede maand op rij vrij fors. De cumulatieve melkaanvoer kwam in de eerste zeven maanden van 2021 uit op 8,15 miljard kg, 1,9% (159 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020.

Vertraging groei EU in juni

De groei van de EU-melkaanvoer vertraagde in juni (+0,5%). In mei was nog sprake van een sterke toename met 2%. Duitsland bleek ook deze maand niet in staat om de dalende tendens te doorbreken. Polen en Frankrijk realiseerden een bescheiden groei. Ierland en Italië daarentegen lieten in juni wederom een significante stijging zien. Per saldo bleef de totale EU-melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2021 met 0,1% achter bij die in dezelfde periode van 2020.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen laat per saldo al langere tijd groei zien. De Nieuw-Zeelandse melkaanvoer nam in de seizoensmatige lagere productiemaand juni met 2% toe. De VS (+3%) zagen de productie wederom sterk toenemen. Groei hield ook aan in Argentinië (+3%) en Uruguay (+4%). Alleen Australië realiseerde in juni een afname (-1%). Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag over het eerste halfjaar van 2021 1,3% hoger (2,05 miljard kg) dan in dezelfde periode van 2020.

Herstel prijzen in augustus

De botermarkt heeft zich in augustus, na de daling in juni en juli, enigszins kunnen herstellen. De prijzen zijn mede opgelopen dankzij de goede prijzen op de roommarkt. Seizoensmatig loopt de melkproductie terug en daarmee de beschikbaarheid van melkvet. Dit wordt versterkt door de lagere gehaltes in de melk. De notering van mager melkpoeder liet een vergelijkbaar beeld zien als boter, namelijk herstel in augustus na een aantal maanden van daling. De markt voor mager melkpoeder is momenteel nog enigszins rustig, maar wel vast. Er is een toename in de vraag, maar nauwelijks aanbod. De vol melkpoeder notering bleef na een kleine dip in de tweede helft van juli vrijwel stabiel in augustus.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Export

31 maart 2023

Geslaagde Zuid-Korea audit

Een delegatie van het Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) uit Korea heeft van...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

Wereldzuivelhandel Actueel

31 maart 2023

Wereldzuivelhandel Actueel januari - december 2022

De wereldzuivelhandel liet in het vierde kwartaal van 2022 nog steeds een wisselend beeld zien...

Lees het volledige bericht