27 augustus 2020

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel augustus 2020

De stijging in de Nederlandse melkaanvoer zette zich in juli (+1,1%) voort. Het volume bedroeg in de periode januari tot en met juli 8,31 miljard kg, 2,2% (180 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019.

Toename mondiale melkaanvoer

De EU melkaanvoer (inclusief het Verenigd Koninkrijk) noteerde in juni een plus van bijna 1%. In april en mei was nog sprake van vrijwel gelijkblijvende volumes. Met name Ierland en Polen lieten in juni een toename zien. In Duitsland en Frankrijk bleef het volume in deze maand nagenoeg gelijk. Per saldo nam de EU melkaanvoer in het eerste halfjaar van 2020 met 1,2% toe.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in juni een toename zien. Het sterke herstel in de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië (+11%) en Uruguay (+6%) zette door. Ook in Australië (+5%) was dit het geval. De VS zagen de melkproductie met bijna 1% toenemen. Nieuw-Zeeland realiseerde in de seizoensmatige lagere productiemaand juni voor de tweede maand op rij groei. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag in het eerste halfjaar van 2020 1,8% hoger (+2,77 miljard kg) dan het jaar daarvoor.

Boter en mager melkpoeder stabiel

De botermarkt is nog altijd onveranderd stabiel. Na de sterke stijging begin juli is de boterprijs sindsdien op hetzelfde niveau blijven hangen. Er is weinig koopbelangstelling, maar ook weinig aanbod. Dit beperkte aanbod wordt veroorzaakt door de goede prijs van verse room (vanwege het warme zomerweer en de seizoensmatig beperktere beschikbaarheid van melkvet). De notering van mager melkpoeder daalde vanaf eind juli tot medio augustus, waarna deze in de tweede helft van augustus stabiliseerde. Mager melkpoeder uit de VS is nog steeds goedkoper dan Europees product, een prijsverschil dat wordt vergroot door de voor Europa ongunstige EUR/USD koersverhouding. Dit zorgt ervoor dat de afzet naar diverse exportbestemmingen lastig is, of inmiddels is weggevallen. De notering van vol melkpoeder bleef in de maanden juli en augustus vrijwel gelijk. Europees vol poeder is met het huidige prijsniveau niet interessant voor kopers op de wereldmarkt.

Meer nieuwsberichten

26 augustus 2021

Klacht ZuivelNL tegen campagne Dier&Recht

ZuivelNL dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen een campagne van de...

Lees het volledige bericht

Koemonitor

08 september 2021

Celgetalnormen in KoeData aangepast

Voor het behoud van de internationale positie van de Nederlandse zuivelsector is het van groot...

Lees het volledige bericht

Over ZuivelNL

31 augustus 2021

Nieuwsbrief ZuivelNL augustus 2021

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht