02 mei 2024

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel april 2024

De Nederlandse melkaanvoer is in maart verder gedaald (-1,3%). Sinds september 2023 is sprake van een neergaande lijn. De afname is vooral gerelateerd aan de uitbraak van het blauwtongvirus in de tweede helft van vorig jaar, die bij veel besmette koeien zorgde voor een lagere melkgift. Daarnaast speelt de afbouw van de derogatie een rol, waardoor minder melkkoeien worden aangehouden.

EU melkaanvoer stabiel

De EU melkaanvoer steeg in februari met 3,5%. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect was er sprake van een nulgroei, waardoor er een (voorlopig) einde kwam aan de daling. Rekening houdend met de extra dag productie bleef de Duitse melkaanvoer stabiel en was in Frankrijk een kleine stijging te zien. Ierland realiseerde weer een aanzienlijke afname (-16% met correctie). Polen liet opnieuw een forse groei zien. Per saldo steeg de EU melkaanvoer tot en met februari 2024 met 1,4% (-0,3% daling, als rekening wordt gehouden met het schrikkeldageffect).

Het beeld bij de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen bleef onveranderd wisselend. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect lieten de VS weer een daling zien (-1%). De sterke afname van de Argentijnse melkproductie zette door (-18%). Daarentegen was er in Australië (+5%), Nieuw-Zeeland (+2%) en Uruguay (+4%) groei te zien. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag, gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect, tot en met februari 2024 per saldo 0,7% (0,36 miljard kg) lager dan in dezelfde periode van 2023 (ongecorrigeerd was er een groei van 1,0%).

Boter volatiel, minder grillig beeld bij mager poeder

De boternotering heeft in de eerste vier maanden van 2024 een sterke fluctuatie laten zien. De botermarkt is al geruime tijd vrij dun, waardoor (kleine) veranderingen in het aanbod en de vraag al kunnen leiden tot grote fluctuaties in de prijs. Het plafond lijkt aan de voorkant rond de € 600 te liggen. Kopers haken namelijk af als dit niveau wordt bereikt. De notering van mager melkpoeder heeft in de afgelopen maanden een wat minder grillig beeld laten zien dan boter. Wel is sprake van schommelingen in de prijs, wat vooral te maken heeft met de onvoorspelbaarheid aan de vraagzijde. Momenteel is de notering vrij stabiel, hoewel de druk in de afgelopen weken wat lijkt te zijn toegenomen als gevolg van de beperkte vraag op de wereldmarkt.

Lees het hele marktbericht april

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht