01 mei 2023

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel april 2023

Nog altijd neemt de Nederlandse melkaanvoer sterk toe, in maart groeide het volume met bijna 4%. Sinds juni vorig jaar is er sprake van een herstel, een effect van de hoge uitbetaalde melkprijzen in deze periode. Cumulatief lag het niveau in het eerste kwartaal van 2023 4,1% (141 miljoen kg) hoger dan in dezelfde periode van 2022.

Groei melkaanvoer EU niet uitbundig

De EU-melkaanvoer liet in februari een lichte groei (+0,5%) zien. Sinds september neemt het volume weer toe na een langdurige periode van daling, echter is het geen uitbundige groei. Het beeld blijft redelijk divers. Enerzijds een sterke stijging in Noordwest-Europa (België, Duitsland en Nederland) en anderzijds een daling in Zuid-Europa door droogte (Frankrijk, Italië en Spanje). Ook Ierland noteerde een afname in februari. Per saldo nam de EU melkaanvoer in de eerste twee maanden van 2023 met 0,7% toe.

Het beeld bij de melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen was in februari wisselend. Nieuw-Zeeland noteerde een verder herstel (+2%). De melkproductie in de VS steeg door, maar bleef wederom hangen op een groeipercentage van rond 1%. De melkaanvoer in Australië continueerde de forse daling (-5%). Ook in Argentinië (-1%) en vooral Uruguay (-9%) was sprake van een afname. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met februari 2023 per saldo 0,9% hoger (0,44 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode in 2022. Toen was overigens sprake van een afname, zodat de huidige groei niet anders gekarakteriseerd kan worden als gedeeltelijk herstel.

Prijzen lager

Na het kortstondige herstel van de markt in februari tot begin maart kwam de zuivelmarkt weer onder druk te staan. Tegenvallende vraag en een toenemend aanbod als gevolg van de groei in de melkproductie (bovendien versterkt door de voorjaarspiek in het noordelijk halfrond) lagen hieraan ten grondslag. Met name de notering van mager melkpoeder is in maart en april naar beneden gegaan. Het prijsniveau lag eind april op € 230 per 100 kg. De boternotering bleef aanvankelijk nog redelijk overeind, maar ook daar ontstond vanaf eind maart enige druk op de prijzen. Medio april stabiliseerde het prijsniveau weer enigszins. Eind april lag de boternotering op een niveau van € 460 per 100 kg.

Lees het hele marktbericht april

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht