29 april 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel april 2021

De daling van de Nederlandse melkaanvoer hield ook in maart aan. De afname (-0,7%) was wel minder sterk dan in de voorgaande maanden. De cumulatieve melkaanvoer kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 3,48 miljard kg, 2,4% (86 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in de periode januari-maart uit op 1,3%.

Bescheiden krimp EU-melkaanvoer, significante groei bij derde landen

De EU-melkaanvoer nam in februari met bijna 4% af. Als gecorrigeerd wordt voor de schrikkeldag in februari 2020 was sprake van een bescheiden krimp van 0,4%, bijna vergelijkbaar aan de daling in januari (-0,9%). Grootste afname vond wederom plaats in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ierland noteerde daarentegen een forse groei.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in februari (inclusief correctie schrikkeldag) een aanzienlijke stijging zien. Met name de groei in Nieuw-Zeeland (+7%) was opvallend. Ook Argentinië (+6%) en Uruguay (+9%) noteerden een significante toename. De VS (+2%) en Australië (+3%) realiseerden een iets minder sterke groei. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU, gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect) lag tot en met februari 2021 1,2% (0,6 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode van 2020.

Prijsdaling boter, mager melkpoeder stabiel

De zuivelmarkt is sinds begin januari een stuk dynamischer geworden. De notering van boter liet, na een stabiele tweede helft van 2020, tot medio maart een forse stijging zien. In de tweede helft van maart kwam er een abrupt einde aan de prijsstijgingen en volgde een prijscorrectie. Eind april lag het prijsniveau weer duidelijk onder de € 400 per 100 kg. Momenteel is het aanbod groter dan de vraag. Potentiële kopers zijn niet bereid de huidige prijsniveaus te betalen en wachten af. De prijs van mager melkpoeder is na de stabiele maand februari in maart en begin april verder omhoog gegaan. Sindsdien is het prijsniveau redelijk constant gebleven en is er sprake van een vrij rustige markt. De notering van vol melkpoeder heeft in april een stap terug gedaan.

Meer nieuwsberichten

KringloopWijzer

Duurzaamheid

18 mei 2022

KringloopWijzer door 99% tijdig ingediend

Op 15 mei 2022 hadden 13.859 melkveehouders de KringloopWijzer 2021 ingediend. Hiermee heeft 99% van...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

Duurzaamheid

16 mei 2022

Videoserie Stan de Kringloopman

In iedere video van deze serie staat een ander dashboardkenmerk van de KringloopWijzer centraal. Zo...

Lees het volledige bericht

Koemonitor

10 mei 2022

KoeMonitor en een EU-audit

KoeMonitor en een EU-audit op officiële controles van veiligheid van melk en zuivelproducten: de Europese...

Lees het volledige bericht