29 april 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel april 2021

De daling van de Nederlandse melkaanvoer hield ook in maart aan. De afname (-0,7%) was wel minder sterk dan in de voorgaande maanden. De cumulatieve melkaanvoer kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 3,48 miljard kg, 2,4% (86 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in de periode januari-maart uit op 1,3%.

Bescheiden krimp EU-melkaanvoer, significante groei bij derde landen

De EU-melkaanvoer nam in februari met bijna 4% af. Als gecorrigeerd wordt voor de schrikkeldag in februari 2020 was sprake van een bescheiden krimp van 0,4%, bijna vergelijkbaar aan de daling in januari (-0,9%). Grootste afname vond wederom plaats in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ierland noteerde daarentegen een forse groei.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in februari (inclusief correctie schrikkeldag) een aanzienlijke stijging zien. Met name de groei in Nieuw-Zeeland (+7%) was opvallend. Ook Argentinië (+6%) en Uruguay (+9%) noteerden een significante toename. De VS (+2%) en Australië (+3%) realiseerden een iets minder sterke groei. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU, gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect) lag tot en met februari 2021 1,2% (0,6 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode van 2020.

Prijsdaling boter, mager melkpoeder stabiel

De zuivelmarkt is sinds begin januari een stuk dynamischer geworden. De notering van boter liet, na een stabiele tweede helft van 2020, tot medio maart een forse stijging zien. In de tweede helft van maart kwam er een abrupt einde aan de prijsstijgingen en volgde een prijscorrectie. Eind april lag het prijsniveau weer duidelijk onder de € 400 per 100 kg. Momenteel is het aanbod groter dan de vraag. Potentiële kopers zijn niet bereid de huidige prijsniveaus te betalen en wachten af. De prijs van mager melkpoeder is na de stabiele maand februari in maart en begin april verder omhoog gegaan. Sindsdien is het prijsniveau redelijk constant gebleven en is er sprake van een vrij rustige markt. De notering van vol melkpoeder heeft in april een stap terug gedaan.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

19 juni 2022

Zuivelsector bundelt krachten in reactie op kabinetsplannen

In reactie op de beleidsplannen van het kabinet ten aanzien van stikstof, klimaat, water en...

Lees het volledige bericht

KringloopWijzer

19 september 2022

Reactie op vermeend heimelijk delen ZuivelNL-data met CBS

In reactie op een bericht in de pers vandaag over vermeend heimelijk delen van bedrijfsgegevens...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 september 2022

Stapeling overheidsbeleid heeft grote economische impact op de zuivelketen

ZuivelNL heeft een notitie en factsheet opgesteld om inzicht te geven in de economische gevolgen...

Lees het volledige bericht