29 april 2021

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Marktbericht Zuivel april 2021

De daling van de Nederlandse melkaanvoer hield ook in maart aan. De afname (-0,7%) was wel minder sterk dan in de voorgaande maanden. De cumulatieve melkaanvoer kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 3,48 miljard kg, 2,4% (86 miljoen kg) minder dan in dezelfde periode in 2020. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect kwam de daling in de periode januari-maart uit op 1,3%.

Bescheiden krimp EU-melkaanvoer, significante groei bij derde landen

De EU-melkaanvoer nam in februari met bijna 4% af. Als gecorrigeerd wordt voor de schrikkeldag in februari 2020 was sprake van een bescheiden krimp van 0,4%, bijna vergelijkbaar aan de daling in januari (-0,9%). Grootste afname vond wederom plaats in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ierland noteerde daarentegen een forse groei.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen liet in februari (inclusief correctie schrikkeldag) een aanzienlijke stijging zien. Met name de groei in Nieuw-Zeeland (+7%) was opvallend. Ook Argentinië (+6%) en Uruguay (+9%) noteerden een significante toename. De VS (+2%) en Australië (+3%) realiseerden een iets minder sterke groei. Het geaggregeerde volume van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU, gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect) lag tot en met februari 2021 1,2% (0,6 miljard kg) hoger dan in dezelfde periode van 2020.

Prijsdaling boter, mager melkpoeder stabiel

De zuivelmarkt is sinds begin januari een stuk dynamischer geworden. De notering van boter liet, na een stabiele tweede helft van 2020, tot medio maart een forse stijging zien. In de tweede helft van maart kwam er een abrupt einde aan de prijsstijgingen en volgde een prijscorrectie. Eind april lag het prijsniveau weer duidelijk onder de € 400 per 100 kg. Momenteel is het aanbod groter dan de vraag. Potentiële kopers zijn niet bereid de huidige prijsniveaus te betalen en wachten af. De prijs van mager melkpoeder is na de stabiele maand februari in maart en begin april verder omhoog gegaan. Sindsdien is het prijsniveau redelijk constant gebleven en is er sprake van een vrij rustige markt. De notering van vol melkpoeder heeft in april een stap terug gedaan.

Meer nieuwsberichten

Onderzoek & Innovatie

24 oktober 2023

Nog t/m 1 december: Deel uw ideeën voor onderzoek

Nederlandse melkveehouders investeren via ZuivelNL ieder jaar in onderzoek en innovatie. Zo wordt kennis ontwikkeld...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

30 november 2023

Marktbericht Zuivel november 2023

Sinds september laat de Nederlandse melkaanvoer een neergaande beweging zien. In oktober daalde het volume...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

09 november 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL oktober 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de podcast Melkveebedrijf wordt groter en extensiever, IDF World...

Lees het volledige bericht