03 mei 2024

Educatie jongeren

Lesmateriaal voor basisschool groep 7-8 vernieuwd

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt dé basis voor meer aandacht voor productie en consumptie van voedsel. Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van. ZuivelNL verstrekt hiervoor onder andere gratis lesmateriaal aan basisscholen en financiert boerderijbezoeken voor klassen. Voor groep 7-8 is nu vernieuwd lesmateriaal beschikbaar.

Nieuw lesmateriaal groep 7-8: Zuivelkrant

Het nieuwe lesmateriaal voor groep 7 en 8 bestaat uit een aantrekkelijke krant met:

Zo ontdekken leerlingen bijvoorbeeld waarom elke koe haar eigen paspoort heeft en wat boeren doen voor de natuur. De jonge boeren Ruben, Kristian en Marleen vertellen enthousiast over het werk op hun boerderij. Ook gaat het lesmateriaal uitgebreid in op gezonde voeding, verantwoorde keuzes maken en de rol van zuivel binnen de Schijf van Vijf.

Bekijk het nieuwe lesmateriaal

Aansluiting bij het onderwijscurriculum

Bij de ontwikkeling van het lesmateriaal zijn nauwgezet de kerndoelen nageleefd die zijn opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het lesmateriaal sluit aan bij meerdere kerndoelen:

  • Kerndoel 34: De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • Kerndoel 40: De leerlingen leren in hun eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Naast actualiteit en kerndoelen krijgen scholen ook andere richtlijnen voor de invulling van hun curriculum. Een van de verplichte thema’s is Gezonde Leefstijl. Kinderen en jongeren moeten zelf weloverwogen keuzes leren maken over hun leefstijl. Het Leerplankader Gezonde leefstijl beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen. De onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • Voeding en gezondheid
  • Voedselkwaliteit
  • Eten kopen, bereiden en beleven

Al deze onderwerpen komen in het lesmateriaal van ZuivelNL aan bod. ZuivelNL stimuleert leerlingen met dit lesmateriaal hun kennis over de herkomst van zuivel uit te breiden en zich te ontwikkelen tot kritische consumenten. Het lesmateriaal is ontwikkeld door Communicatiebureau Podium.

Nieuwsgierig geworden?

ZuivelNL stelt het lesmateriaal gratis beschikbaar. U vindt meer informatie en kunt bestellen via zuivelonline.nl/lespakketten/groep-7-8.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht