12 november 2021

KringloopWijzer

KLW onderzoekt implementatie veevoederadditief

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gebruik van het veevoederadditief SilvAir® in het melkveerantsoen een positief effect heeft op het reduceren van methaan. Om die reden heeft de Stuurgroep 'Wetenschappelijke Doorontwikkeling' onder leiding van ZuivelNL het besluit genomen om het opnemen van dit product in de rekenmethodiek van de KringloopWijzer nader te onderzoeken. Dit veevoeradditief heeft al een toelating tot de Nederlandse markt.

Werkingsmechanisme

Het veevoederadditief SilvAir® heeft een werkingsmechanisme – waterstof sink – dat een gelijkmatige verdeling over de dag en concentratie in de pens overbodig maakt. Bij verstrekking van nitraat - de werkzame stof van dit additief- via krachtvoer (Nederlandse praktijk zal een reductie van methaanemissie optreden.

Wetenschappelijke toetsing

ZuivelNL heeft een protocol vastgesteld voor de beoordeling van verzoeken tot aanpassingen in KringloopWijzer als gevolg van nieuwe producten. Dit protocol voorziet in een beoordeling van de claim van de aanvrager door een kennisinstelling. In dat kader heeft Wageningen University & Research op verzoek van ZuivelNL een wetenschappelijke beoordeling uitgevoerd van de claim. Deze houdt in dat het toedienen van dit veevoederadditief in het totale melkveerantsoen leidt tot reductie in de methaanemissie die ontstaat tijdens de spijsvertering van de koe. De zogenaamde enterische methaanemissie.

Het protocol van ZuivelNL voorziet vervolgens dat deskundigen de beoordeling van de Wageningen University & Research toetsen. Zij hebben geconcludeerd dat opname van dit veevoederadditief in het totale melkveerantsoen met een dosering van 1% nitraat in droge stof (ds) leidt tot een reductie in enterische methaanemissie van 9% ten opzichte van een vergelijkbaar melkveerantsoen zonder veevoederadditief. Op basis van deze conclusie heeft de stuurgroep besloten om de vervolgstappen van het protocol te zetten, die kunnen leiden tot het opnemen van dit product in de rekenmethodiek van de KringloopWijzer.

Implementatie

Het nader onderzoeken van het opnemen van het veevoederadditief SilvAir® in de rekenmethodiek van de KringloopWijzer staat op planning in het werkplan 2021.

Gelijktijdig zal de producent, Cargill, een aanvullend onderzoek uitvoeren naar de praktische toepasbaarheid van het additief via krachtvoer. Dit onderzoek vergelijkt het effect bij tweemaal daagse opname van het product via krachtvoer in TMR-situatie (Total Mixed Ration: volledig gemengde rantsoenen voeren) – bijvoorbeeld tijdens (onbeperkte) weidegang – met opname in PMR-situatie (Partial Mixed Ration: gedeeltelijk gemengde rantsoenen voeren).

Met de mogelijke implementatie levert de KringloopWijzer een positieve bijdrage aan de introductie van dit veevoederadditief in de Nederlandse melkveehouderij en daarmee aan het realiseren van de klimaatopgave van de Nederlandse zuivelsector.

Over de KringloopWijzer
De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht