12 maart 2024

KringloopWijzer

KringloopWijzer 2023: herstelactie levering emissies broeikasgassen diervoeders

Voor KLW-2023 rekent de KringloopWijzer met gegevens van diervoederbedrijven waarbij de carbon footprint (broeikasgassen) verder uitgesplitst zijn ten opzichte van 2022. Hierover zijn afspraken gemaakt en deze zijn gecommuniceerd naar alle diervoederbedrijven en alle betrokken organisaties in de aanlevering van gegevens. Niet alle diervoedergegevens blijken volledig te zijn aangeleverd. Dit heeft gevolgen voor de berekening van het kengetal broeikasgassen per kg meetmelk in KLW 2023.

KringloopWijzers ingediend voor 26 februari 2024

Voor KringloopWijzers 2023 die voor 26 februari 2024 werden ingediend is een herstelactie uitgevoerd. De betreffende diervoederproducten (met onvolledige gegevens) zijn herberekend met standaardwaarden voor de emissies van de broeikasgassen. De herberekende waarde wordt automatisch gedeeld met de zuivelonderneming, dit vraagt geen actie van de melkveehouder.

Melkveehouders die hun KLW voor 26 februari 2024 hebben ingediend zijn hierover per mail geïnformeerd. Ook adviseurs die melkveehouders ondersteunen bij het invullen van de KLW hebben dit bericht ontvangen.

Voor alle melkveehouders van toepassing

Voor KLW 2023 is voor alle melkveehouders van toepassing dat de berekening van de broeikasgassen per kg meetmelk is nauwkeuriger als deze plaatsvindt op basis van volledige gegevens over de carbon footprint van diervoeders. Diervoederbedrijven zijn gevraagd om de diervoederleveringen in 2023 te controleren en -als er onvolkomenheden zijn- deze alsnog aan te vullen. Voor het inladen van nieuwe volledige gegevens moet de melkveehouder de KLW eerst open zetten (op status ‘concept’). Na controle van de diervoedergegevens kan de veehouder de KLW opnieuw indienen.

Meer informatie

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht