19 januari 2022

Onderzoek & Innovatie

Koeien & Kansen zoekt enthousiaste deelnemers

Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema’s. Wij zijn op zoek naar enthousiaste melkveehouders die de komende jaren deze uitdaging met ons durven aan te gaan. Vooral veehouders in Noord Oost Nederland (Groningen), Zuid Oost Nederland (Limburg) en biologische melkveebedrijven roepen wij op om te reageren.

Het project Koeien & Kansen richt zich op verlagen van de stikstofvoeding en ammoniakemissie, reduceren van de broeikasgasemissies, meer biodiversiteit, schoon water en bemesting volgens opbrengstafhankelijke gebruiksnormen. Daarnaast wordt er vooral gekeken naar de gevolgen van genoemde thema’s voor de bedrijfsvoering en economie. Het draait dus om aspecten die van belang zijn bij het tot stand komen van het toekomstig mest-, natuur-, en milieubeleid. Het project wil de melkveesector en het beleid helpen in de zoektocht naar een effectief beleid, waarin zowel aandacht is voor aanvaardbare milieubelasting, als aanvaarbare kosten voor het melkveebedrijf. Door hier nu gezamenlijk als sector aan te werken wordt bijgedragen aan mogelijk werkbaar beleid voor de toekomst.

Betrokkenheid ZuivelNL

Koeien en Kansen is één van de belangrijkste projecten die ZuivelNL (mede) financiert. Belangrijk, omdat in dit project melkveehouders en onderzoekers bewijzen dat samen praktische kennis ontwikkelen alle melkveehouders kan helpen om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Hieronder valt te lezen naar welke veehouders het projectteam op zoek is.

Wij vragen

Het project vraagt gemotiveerde veehouders die oplossingsgericht aan de slag willen met de bovengenoemde thema's. Veehouders die niet alleen tijd willen nemen voor onderzoek, registratie en discussie, maar ook graag communiceren met andere melkveehouders en contact hebben met zowel de sector als de overheid. Hierbij is een open, nieuwsgierige houding gewenst om op een goede manier te kunnen deelnemen in het project. Daarnaast is openheid van alle technische resultaten binnen de bedrijfsvoering vereist. Bedrijven moeten open staan voor toekomstige ontwikkelingen. Excellent scoren op milieuthema’s via KringloopWijzer is niet vereist. Onze voorkeur gaat op dit moment sterk uit naar melkveebedrijven die liggen in Groningen of Limburg. Maar ook biologische bedrijven (niet gebonden aan regio in Nederland) vragen wij om te reageren.

Wij bieden

Het project biedt een inspirerende ondernemersomgeving met een (inter)nationaal netwerk van veehouders, onderzoekers, adviseurs, beleids- en sectorvertegenwoordigers. Opereren in dit netwerk helpt om een concurrerend, toekomstgericht bedrijf te ontwikkelen. Het project biedt hiertoe onder andere gerichte bedrijfsbegeleiding. U ontvangt een eigen bedrijfsbegeleider om samen te werken aan bovengenoemde thema's.

Uw reactie

Wij nodigen u als melkveehouder uit om in een beknopte beschrijving aan te geven, waarom u geschikt bent om deel te nemen aan dit boeiende project. Bovendien vragen we een overzicht van relevante bedrijfsgegevens. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan totale melkproductie, oppervlakte, aantal koeien, grondsoort, bouwplan, rantsoen, regio, soort bedrijfsvoering (biologisch of gangbaar).

De reactie moet voor 15 februari 2022 via de mail gestuurd worden. Daarna gaan wij bedrijven selecteren en dan ontvangt u een reactie van ons.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht