13 juli 2023

Educatie jongeren

10 jaar Voedseleducatie Platform: Kinderen over toekomst voedselonderwijs

Alle kinderen voedselvaardig! Dat is al 10 jaar de missie van het Voedseleducatie Platform (VEP). Donderdag 29 juni jl. werd tijdens een feestelijke bijeenkomst een decennium Publiek-Private Samenwerking gevierd door de VEP-leden en hun collega’s, professionals uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek. ZuivelNL is namens de zuivelsector al jaren lid van dit platform.

Kinderen waren er natuurlijk ook bij tijdens de bijeenkomst en zij lieten hun stem horen tijdens gesprekken met verschillende professionals over hoe het onderwijs over voedsel er in de toekomst uit zou moeten zien. Ze gaven ook aan wat zij zelf echt belangrijk vonden en wat zij anders zouden doen: Minder eten weggooien en minder plastic verpakkingen in de supermarkten.

Goede voedselkeuzes niet makkelijk voor kinderen

Na het openingswoord door Jack van der Vorst, algemeen directeur van Social Sciences Group, volgde een presentatie van Jaap Seidell (Hoogleraar Voeding en Gezondheid VU), die het belang van voedseleducatie en het VEP nogmaals onderstreepte: “Het wordt kinderen in deze maatschappij niet makkelijk gemaakt om goede voedselkeuzes te maken.”

Gertrude Zeinstra (Wageningen Food and Biobased Research) bracht de aanwezigen de belangrijkste trends in onderzoek over voedseleducatie: in de toekomst wordt naar verwachting meer onderzoek gedaan naar de doelgroep middelbare scholieren en naar de lange termijneffecten van interventies.

‘Leren over eten’ verplicht op alle scholen

Tijdens de paneldiscussie praatte het publiek onder andere mee over de stelling 'Voedseleducatie moet een verplicht onderdeel zijn van het curriculum op alle scholen, ook als dat ertoe leidt dat er minder tijd besteed wordt aan vakken als rekenen, taal en spelling.' Het belangrijkste tegenargument was dat leerkrachten al veel verantwoordelijkheden hebben in het onderwijs. Het argument voor was dat door ‘leren over eten’ op te nemen in het onderwijsprogramma de algehele leerprestatie van kinderen verbetert. Het kost daarmee dus geen extra tijd, maar levert juist tijd op.

De belangrijkste conclusie van de dag is, dat de samenwerking met de vele verschillende partijen die actief zijn op het gebied van voedseleducatie, nodig is. It takes a village to raise a child – een oud Afrikaans gezegde. De rol van het VEP is dan ook essentieel om de komende jaren samen te blijven werken aan ‘Alle kinderen voedselvaardig'.

Over het Voedseleducatie Platform

ZuivelNL is trotse partner van het Voedseleducatie Platform, waarin overheid, bedrijfsleven, de wetenschap (WUR), het onderwijs en maatschappelijke organisaties in een Publiek-Private Samenwerking (PPS) samenwerken aan objectieve educatie over voedsel en voeding bij kinderen.
Een onafhankelijke Raad van Toezicht en Toetsingscommissie waken over het beleid, de objectiviteit en inhoud van de materialen van het Voedseleducatie Platform. De coördinatie van het Platform ligt bij het team Smaaklessen & EU-Schoolfruit, onderdeel van Wageningen Economic Research (WEcR).

Hoogtepunten 10 jaar Voedseleducatie Platform

  • Al meer dan 1.000.000 kinderen hebben ‘geproefd’ van Smaaklessen
  • 10 jaar Publiek-Private-Samenwerking
  • 44 Smaaklessen ontwikkeld
  • 12 Smaakmissies ontwikkeld
  • 22.000 accounts op Chef!, het gratis online lesportaal
  • 690 scholen doen mee met Kok in de Klas
Ga naar website Voedseleducatie Platform

Paneldiscussie tijdens viering 10 jaar Voedseleducatie Platform (VEP)

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht