23 juni 2021

Jaarverslag ZuivelNL 2020 verschenen

Voorzitter Schimmel: ‘ZuivelNL is er voor partijen in de sector en wil praktisch en transparant opereren’. ‘Daarbij hoort duidelijkheid over de rolverdeling en verantwoordelijkheden’ aldus de nieuwe voorzitter van ZuivelNL Arjan Schimmel in het vandaag verschenen Jaarverslag 2020. Hij voegt hieraan toe: ‘In een tijd waarin de samenleving steeds hogere eisen stelt aan de melkveehouderij, het overheidsbeleid onduidelijk is en de regelgeving steeds wisselt, is het in het eigen belang om als partijen in de zuivelketen samen te werken.’

Het jaarverslag werd gepresenteerd op de Algemene Vergadering van ZuivelNL die op 23 juni 2021 is gehouden. In deze bijeenkomst van melkveehouders en zuivelondernemingen namens de leden NZO, LTO en NMV en de partners van ZuivelNL, is onder andere de jaarrekening 2020 goedgekeurd.

Besteding 2020 € 10,3 miljoen

ZuivelNL heeft in 2020 € 10,3 miljoen besteed aan investeringen voor de ontwikkeling van de zuivelsector. Het jaar 2020 is in alle opzichten turbulent geweest. Wisselingen op het niveau van directie en bestuur, in combinatie met de verslechterende financiële positie van ZuivelNL in 2019 en begin 2020, hebben een zware wissel getrokken op de vereniging.

In het vierde kwartaal 2020 heeft de vereniging zich onder leiding van interim-directeur Roald van Noort herpakt met een pakket aan maatregelen om de financiële positie te herstellen en de organisatie te stabiliseren. Dit zonder contributieverhogingen en zonder aan kwaliteit van de output voor melkveehouders en zuivelondernemingen in te boeten. Arjan Schimmel hierover: ‘Het was een uitdaging voor de werkorganisatie en de bestuursleden van de vereniging, maar het is goed om vast te kunnen stellen dat we nu weer vooruit kunnen kijken.’

Kostenbesparing in 2021

De meest in het oog springende maatregel is het kostenbesparingspakket van ruim € 3 miljoen dat zijn beslag krijgt in 2021. In het vierde kwartaal van 2020 is een aanvang gemaakt met deze kostenoperatie en de eerste resultaten zijn zichtbaar in de jaarrekening 2020. De jaarcijfers werden in de vergadering toegelicht door Roald van Noort, die na afloop nadrukkelijk werd bedankt voor zijn doelgerichte aanpak tijdens zijn interim-periode.

Opvolging directie

Interim-er Van Noort is per 1 juni jl. opgevolgd door Hubert Andela. Hij stelde zich in de vergadering aan de leden en partners voor. De nieuwe directeur, die opgroeide op een melkveebedrijf, heeft werkervaring in zowel de handel en verwerking, als de belangenbehartiging. Volgens hem moet ZuivelNL wendbaar èn voorspelbaar zijn. Andela: ‘De 15 professionals bij de werkorganisatie van ZuivelNL zijn erg gemotiveerd, heb ik in mijn eerste weken gemerkt. Samen met de nieuwe voorzitter, het bestuur, de leden-organisaties en partners, willen we met ZuivelNL die dingen doen waar melkveehouders en zuivelondernemingen achter staan en die de zuivelketen sterker maken.’

Herbenoeming bestuur en afscheid Jorrit Jorritsma

Melkveehouder Herman Bakhuis werd door de Algemene Vergadering opnieuw voor een termijn van twee jaar benoemd tot lid van het bestuur. De vergadering stond aan het eind uitgebreid stil bij het vertrek als voorzitter in december 2020 van Jorrit Jorritsma. Melkveehouder Jorritsma heeft gedurende bijna drie zittingsperiodes, de eerste jaren van het bestaan van de vereniging, ZuivelNL geleid. Jorritsma over de toekomst van ZuivelNL: ‘Verschillen van mening over hoe en wat, moeten en mogen er zijn. Maar het lijkt mij niet moeilijk om de grote gemeenschappelijke thema’s van onze sterke melkveehouderij en haar toonaangevende zuivelindustrie te benoemen en op te pakken. Daarvoor is ZuivelNL ‘het huis’ en het ‘thuis’.’

ZuivelNL Jaarverslag 2020

Lees meer over de ontwikkelingen in de zuivelsector in de zuivelketen en de activiteiten van ZuivelNL in 2020.

Jaarverslag 2020

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht