28 april 2021

Normalisatie

ISO/IDF Analytical Week 2021 opnieuw digitaal

Van 16 tot 23 april 2021 kwamen ruim honderd internationale experts op het gebied van analyse en monsterneming van melk en melkproducten ‘virtueel’ bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week (AW).

logo.name

Dit is de gecombineerde vergadering van IDF en de ISO-commissie voor melk en melkproducten (ISO/TC 34/SC 5). Tijdens de week werd gewerkt aan de ontwikkeling van een groot aantal methoden op het gebied van chemische- en microbiologische analyse van melk en melkproducten. Deze methoden zullen als IDF/ISO norm gepubliceerd worden en zijn vooral bedoeld om barrières in de internationale zuivelhandel weg te nemen. Een deel van deze IDF-ISO normen zal uiteindelijk ook een status binnen Codex krijgen, bijvoorbeeld als bindende, internationale ‘dispute resolution method’.

2021 digitaal - 2022 in Duitsland

Vanwege de voortdurende problematiek rond Covid-19 vond de bijeenkomst dit jaar opnieuw online plaats. Hoewel de interactie tussen experts bij een online setting duidelijk anders is, verliepen de diverse vergaderingen onder aangepaste agenda’s in goede orde. Als de omstandigheden het toelaten zal de Analytical Week 2022 weer als een fysieke bijeenkomst plaatsvinden, in Konstanz, Duitsland.

Harmonisatie van belang voor internationale handel

De op wetenschappelijke basis geharmoniseerde normen, richtlijnen en codes of practice zijn vooral belangrijk uit oogpunt van internationale handel. Voorbeelden van de grote diversiteit aan onderwerpen waar de zuivelexperts aan werken zijn bepalingsmethoden voor suikers, vet, lactose, lactoferrine, aminozuren, as- en droge stofgehalte, de kwantificering van bifidusbacteriën, de continumeting van de verzuring activiteit van zuivelbacteriën, de verteerbaarheid van zuiveleiwitten, een screeningsmethode voor diergeneesmiddelen en richtlijnen voor een kwantitatieve screeningsmethode voor de detectie van aflatoxine M1.

Betrokkenheid Amerika en China

Om de internationale harmonisatie te stimuleren, werd aan de AW2021 ook deelgenomen door vertegenwoordigers van AOAC International en USP (Amerikaanse normalisatie) en ICAR (Animal Recording). Ook is in toenemende mate sprake van betrokkenheid van Chinese experts bij dit internationale normalisatiewerk. Dit weerspiegelt zich bijvoorbeeld in een sinds 2019 lopend evaluatieprogramma van AOAC, IDF en ISO in samenwerking met Chinese partners, waarbij Chinese GB-standaarden worden vergeleken met internationale (IDF/ISO) standaarden. Dit kan leiden tot een verdere toenadering tot China en meehelpen bij het creëren van een ‘level playing field’ in de internationale zuivelhandel.

Vanuit Nederland namen onder andere experts van FrieslandCampina, DMK (DOC Kaas), Wageningen Food Safety Research (WFSR), Qlip, DSM, Eurofins en NIZO Food Research deel.

Nederlandse input normalisatiewerk

De NEN normcommissie Melk en Zuivelproducten zorgt voor de Nederlandse input in het ISO/IDF normalisatiewerk. ZuivelNL faciliteert dit commissiewerk via een financiële investering in het NEN-secretariaat en het invullen van het voorzitterschap. Geïnteresseerden in meer informatie of deelname kunnen zich melden bij het NEN-commissie secretariaat (Marcel de Vreeze, afc@nen.nl, (015-2690351).

Meer nieuwsberichten

04 oktober 2021

Indienen nieuwe onderzoeksvoorstellen melkveehouderij mogelijk

Bij ZuivelNL is in 2022 beperkt budget beschikbaar voor nieuwe onderzoeks- en innovatieprojecten die de...

Lees het volledige bericht

IDF

14 oktober 2021

IDF publiceert World Dairy Situation Report 2021

Tijdens het IDF Forum op de openingsdag van de IDF Global Dairy Conference in Kopenhagen...

Lees het volledige bericht

Over ZuivelNL

04 oktober 2021

Nieuwsbrief ZuivelNL september 2021

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht