30 april 2021

Duurzame Zuivelketen

Start inspecties melkveebedrijven

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de rund- en melkveesector gestart met het controleren van bedrijven. Bedrijven hebben inmiddels een brief gekregen (of krijgen deze binnenkort), waarin wordt aangekondigd dat er tussen april en november inspecties in de sector gaan plaatsvinden en dat het bedrijf een bezoek van een inspecteur kan verwachten. De inspectie SZW doet dit steekproefsgewijs, omdat er in de afgelopen jaren teveel ongelukken hebben plaatsgevonden in de melkveehouderij.

De inspectie schrijft hierover:
Het aantal ongevallen in de agrarische sector is zorgwekkend hoog. Niet alleen werknemers worden getroffen door ongevallen, maar vaak ook de ondernemer zelf, de meewerkende partner en/ of de minderjarige kinderen. Deze inspecties hebben dan ook als doel het aantal arbeidsongevallen te verminderen en de veiligheid te verbeteren.”

Controle Arbowet en -regelgeving

Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of het bedrijf voldoet aan de Arbowet en -regelgeving. Dit betekent dat wordt gecontroleerd of men beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een basiscontract arbodienstverlening.

Website Stigas geeft info over inspecties

Stigas, het kenniscentrum voor veiligheid, is gespecialiseerd in de groene en agrarische sector, waardoor hun medewerkers kennis van zaken hebben en de RIE afgestemd is op de diverse groene en agrarische sectoren. Via de website van Stigas is meer informatie te vinden over de aangekondigde inspecties. Daar staat ook een link naar veelgestelde vragen.

Nederlandse zuivelsector en het project BoerVeilig

De Nederlandse zuivelsector is zich bewust van deze veiligheidsproblematiek en heeft met het oog op verbeteringen sinds 2019 rond het thema veiligheid de krachten gebundeld in het project BoerVeilig. Met dit project willen NMV, LTO Nederland, NAJK en NZO samen met ZuivelNL en Stigas de veiligheid in de melkveehouderij verbeteren. Doel van het project is dus om een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers te realiseren. ZuivelNL financiert dit project en geeft zo invulling aan één van de zeven doelen van de Duurzame Zuivelketen voor 2030.

Voor meer informatie over het lopende zuivelproject ‘BoerVeilig/Veilig en met plezier werken in de melkveehouderij’ kunnen belangstellenden terecht op de website: www.boerveilig.com


Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht