13 december 2023

In memoriam voormalig ZuivelNL voorzitter Jorrit Jorritsma

ZuivelNL ontving met droefheid het bericht dat op 8 december jl. op 69-jarige leeftijd is overleden Jorrit Jorritsma, voormalig ZuivelNL voorzitter. De heer Jorritsma werd in juli 2014 benoemd als eerste voorzitter van ZuivelNL en vervulde die rol tot in december 2020, toen hij om gezondheidsredenen besloot tot aftreden. Met de heer Jorritsma is een ervaren, kundig en betrokken bestuurder heengegaan, die vanuit een oprechte belangstelling voor mensen met zijn grote verbindende kracht ZuivelNL door de vaak woelige beginjaren loodste, waarin samenwerking niet altijd vanzelfsprekend leek. Hij is op die manier voor de organisatie van grote waarde geweest.

Jorrit Jorritsma, melkveehouder uit het Friese Boijl, was voor zijn aantreden al een goede bekende binnen de zuivelsector en was actief in de besturen van onder meer de Coöperatie Royal Friesland Foods, de harmonisatiecommissie van Royal Friesland Foods en Campina en de Coöperatie Royal FrieslandCampina.

Onder voorzitterschap van de heer Jorritsma kreeg de opbouw en inrichting van ZuivelNL verder gestalte en werd gewerkt aan een verdere verbreding van het draagvlak van de toen jonge ketenorganisatie. ZuivelNL kijkt met dankbaarheid en veel erkentelijkheid terug op zijn periode van voorzitterschap.

Tijdens de Algemene Vergadering van 13 december werd door bestuur en leden van ZuivelNL op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van de heer Jorritsma.

ZuivelNL wenst zijn vrouw, kinderen en verdere familie en vrienden alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht