30 oktober 2023

IDF

IDF publiceert World Dairy Situation Report 2023

Tijdens de IDF World Dairy Summit 2023 in Chicago (VS) werd in oktober het IDF World Dairy Situation Report 2023 gepresenteerd. U leest in deze publicatie over de mondiale economische ontwikkeling van de zuivelsector met commentaren en cijferreeksen over productie, verwerking, handel en prijzen.

Het World Dairy Situation Report 2023 bevat als standaardwerk ook een grote hoeveelheid landenrapporten met informatie over zuivelsectoren wereldwijd. Het rapport wordt in opdracht van IDF jaarlijks opgesteld door een Frans-Nederlands team, gelieerd aan CNIEL en ZuivelNL.

2022: Terugblik op een turbulent jaar

Projectleider Jean-Marc Chaumet van CNIEL schetste 2022 bij zijn presentatie van het rapport als een turbulent jaar. Een nieuwe Europese oorlog, een zwaar ontwrichte wereldeconomie, recordhoge inflatie en een enorme stijging van de grondstofprijzen waren van grote invloed op alle sectoren, inclusief zuivel. Bij zuivel remden sterk stijgende kosten voor inputs als voer en kunstmest de mondiale productieontwikkeling, die met 1,1% groei opnieuw achterbleef bij het langjarig gemiddelde. Dit gold ook voor de meeste productcategorieën. Meer dan de helft van de productiegroei vond plaats in Azië (54%), waar vooral India de groei trekt, gevolgd door China en Pakistan. Beperkt aanbod en hoge prijzen zetten tegelijkertijd een rem op de gemiddelde consumptieontwikkeling wereldwijd, wat zich ook weerspiegelde in een daling in het wereldhandelsvolume (-4,6%), de eerste sinds 2016. Deze terugval in wereldhandel werd sterk bepaald door de dalende vraag uit China. Het jaar 2022 kende verder twee gezichten, aldus dhr. Chaumet, waarbij de aanvankelijk geremde melkaanvoer en hoge prijsniveaus in de tweede helft van het jaar werden gevolgd door een aantrekkende melkproductie en prijsdalingen.

2023: Herstel verwacht maar nog geen einde aan onzekerheid

Wat betreft 2023 sprak dhr. Chaumet op basis van de al beschikbare cijfers de verwachting uit dat de productieontwikkeling zich zal herstellen ten opzichte van 2022. Ook ondanks de nog wat beperkte internationale vraag zal de wereldhandel opveren. De dalende trend in de prijsontwikkeling lijkt inmiddels in de loop van het jaar tot een einde te zijn gekomen. Toch moet de zuivelsector voorlopig rekening houden met aanhoudende onzekerheid vanwege geopolitieke ontwikkelingen en inflatie, aldus dhr. Chaumet.

Complete rapport verkrijgbaar via IDF-website

Het IDF World Dairy Situation Report 2023 is (tegen betaling) verkrijgbaar via IDF en omvat naast het volledige rapport in pdf-format ook een uitgebreid databestand met tijdreeksen in Excel en een uitgebreid PowerPointbestand met grafieken en figuren uit het rapport. U vindt meer meer informatie over het rapport op de website van IDF.

Over NNC-IDF

In het Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF) zijn de belangrijkste stakeholders en kennisinstellingen in en rond de Nederlandse zuivelsector vertegenwoordigd. NNC-IDF fungeert sinds de oprichting van IDF in 1903 binnen Nederland als het aanspreekpunt voor IDF en vertegenwoordigt in IDF de belangen van de Nederlandse zuivelsector. NNC-IDF is sinds 2017 als themagroep ondergebracht bij ketenorganisatie ZuivelNL.

Foto: FIL-IDF

World Dairy Situation Report 2023

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht