29 april 2020

IDF/ISO Analytical Week 2020: dit keer digitaal

Van 7 tot 9 april 2020 kwamen ruim honderd internationale experts op het gebied van analyse en monsterneming van melk en melkproducten ‘virtueel’ bijeen voor de jaarlijkse IDF/ISO Analytical Week (AW).

Barrières in de internationale zuivelhandel weg te nemen

Dit is de gecombineerde vergadering van IDF en de ISO-commissie voor melk en melkproducten (ISO/TC 34/SC 5). Tijdens de verschillende sessies werd gewerkt aan de ontwikkeling van een groot aantal methoden op het gebied van chemische- en microbiologische analyse van melk en melkproducten. Deze methoden zullen als IDF/ISO norm gepubliceerd worden en zijn vooral bedoeld om barrières in de internationale zuivelhandel weg te nemen. Een deel van deze IDF-ISO normen zal uiteindelijk ook een status binnen Codex krijgen, bijvoorbeeld als bindende, internationale dispute resolution method.

De bijeenkomst vond dit jaar door de Covid-19 pandemie online plaats, nadat de fysieke meeting moest worden gecanceld (eerst Beijng, later Brussel). Hoewel de interactie tussen experts bij een online setting duidelijk anders is, verliepen de diverse vergaderingen onder aangepaste agenda’s in goede orde.

De op wetenschappelijke basis geharmoniseerde normen, richtlijnen en codes of practice zijn vooral belangrijk uit oogpunt van internationale handel. Voorbeelden van onderwerpen waar de zuivelexperts aan werken zijn bepalingsmethoden voor melamine, lactose, aminozuren, bifidusbacteriën, verteerbaarheid van zuiveleiwitten, een screeningsmethode voor diergeneesmiddelen en een richtlijn voor de toepassing van infraroodspectrometrie.

Internationale harmonisatie

Om de internationale harmonisatie te stimuleren werd aan de AW2020 ook deelgenomen door vertegenwoordigers van AOAC International en USP (Amerikaanse normalisatie) en ICAR. Ook is in toenemende mate sprake van betrokkenheid van Chinese experts bij dit internationale normalisatiewerk. Dit weerspiegelt zich bijvoorbeeld in een sinds 2019 lopend evaluatie-programma, waarbij Chinese GB-standaarden worden vergeleken met internationale (IDF/ISO) standaarden. Dit kan leiden tot een verdere toenadering tot China en meehelpen bij het creëren van een level playing field in de internationale zuivelhandel.

Vanuit Nederland namen onder andere experts van FrieslandCampina, DOC Kaas, Wageningen Food Safety Research, Qlip, DSM, CSK Food Enrichment en Eurofins deel.

NEN-normcommissie Melk en Zuivelproducten

De NEN-normcommissie Melk en Zuivelproducten zorgt voor de Nederlandse input in het ISO/IDF normalisatiewerk. ZuivelNL faciliteert dit commissiewerk via een financiële investering in het NEN-secretariaat en het invullen van het voorzitterschap. Geïnteresseerden in meer informatie of deelname kunnen zich melden bij het NEN-commissie secretariaat: Marcel de Vreeze 015-2690125 of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

24 november 2022

Update 19/12 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest bundelden DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Duurzame Zuivelketen

Weidegang

16 maart 2023

Deelrapportage Behoud weidegang 2022

De eerste Deelrapportage van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2022 is nu beschikbaar. U leest in...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 maart 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL februari 2023

U leest in deze nieuwsbrief over de deelname van Arjan Schimmel aan panel boerderijeducatie, interessante...

Lees het volledige bericht