27 oktober 2021

Export

Export: Zuid-Korea, China, Brexit, markttoegang

ZuivelNL coördineert voor de zuivelsector de aanpak van de veterinaire vraagstukken bij export van zuivelproducten naar derde landen. Binnen ZuivelNL is hiervoor het team ‘Veterinaire markttoegang bij export van zuivelproducten’ (team Export) beschikbaar. Dit team coördineert en bemiddelt bij vragen en problemen op veterinair gebied, met betrekking tot de export van melk en zuivelproducten naar derde landen. Hiervoor acteert het Team Export als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. In de afgelopen periode hebben onder andere de volgende activiteiten plaatsgevonden.

Zuid-Korea

ZuivelNL Team Export heeft in de afgelopen maanden de audit van Zuid-Korea begeleid. In verband met COVID19 konden de Koreaanse autoriteiten geen fysiek bezoek brengen aan de zes te inspecteren productielocaties. Middels een vragenlijst, foto’s, andere bijlagen en een bezoek van het COKZ, zijn de bedrijven geïnspecteerd. De bedrijven zijn ruimschoots goed bevonden door de Nederlandse autoriteiten. In dit gehele proces heeft Team Export de bedrijven begeleid bij het voorbereiden van de gevraagde documentatie en de autoriteiten ondersteund met de administratieve afhandeling. De documentatie is inmiddels aangeboden aan de Zuid-Koreaanse autoriteiten ter beoordeling.

China

In oktober heeft ZuivelNL Team Export de voorregistratie van Food for Special Medical Purposes begeleid. Hieronder valt bijvoorbeeld speciale babyvoeding voor kinderen met spijsverteringsproblemen. Deze speciale vorm van Infant Formula (IF) draagt bij in de €1,5 miljard aan export van babyvoeding van Nederland naar China. ZuivelNL heeft een uitvraag gedaan bij het bedrijfsleven voor de te registreren producten. Deze aanmeldingen zijn gecombineerd tot een bedrijvenlijst. De bedrijvenlijsten zijn momenteel in behandeling bij de NVWA en worden vóór 31 oktober aangeboden aan China’s competente autoriteit GACC.

Brexit

Ter voorbereiding op het gebruik van veterinaire certificaten voor Groot-Brittannië, heeft Team Export van ZuivelNL in juli 2021 een ‘serious game’ georganiseerd. In deze sessie werd het gehele exportproces nagespeeld. Inmiddels is de ingangsdatum van het gebruik van veterinaire certificaten voor Groot-Brittannië uitgesteld naar juli 2022. ZuivelNL staat hierover in overleg met NVWA en de Britse ambassade. Met de Britse ambassade is afgesproken om in de komende maanden een webinar te organiseren specifiek gericht op de Nederlandse zuivelexport naar Groot-Brittannië.

Markttoegang

Om markttoegang te verkrijgen/behouden voor Australië, Fiji en Oekraïne heeft ZuivelNL Team Export afgelopen maanden geschakeld met LNV en de NVWA. Via een sector-breed overleg is de markttoegang (of behoud) van zuivel voor deze landen aangedragen. Per land stelt ZuivelNL een marktdossier op waarin de exportbelangen worden omschreven. Deze dossiers zijn reeds goed bevonden door LNV. De dossiers worden vervolgens beoordeeld door de NVWA waarna in sommige gevallen nog afstemming nodig is met het betreffende land. Wanneer beide autoriteiten akkoord zijn, worden de exportcertificaten in e-CertNL beschikbaar gesteld zodat er export kan plaatsvinden.

Voor leden en partners van ZuivelNL & Contact

Team Export verricht werkzaamheden voor bedrijven die zijn aangesloten bij leden en partners van ZuivelNL. Bij het onderdeel Leden & partners kunt u zien welke partijen leden en partners zijn.

Neem voor vragen contact op met Simone de Weijer en Nathalie Arts van Team Export.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht