31 januari 2022

Export

Export: terugblik op 2021

Het afgelopen jaar heeft Team Export van ZuivelNL de volgende onderwerpen behandeld. Zo zijn in 2021 twee exportbestemmingen toegevoegd: Brunei en de Kaaimaneilanden. Daarmee zijn er 161 bestemmingen waar Nederlandse zuivel naartoe wordt geëxporteerd. In totaal heeft Nederland met 29 bestemmingen bindende exportcertificering en voor 132 landen geldt verzoekcertificering.

Bindende certificering houdt in dat er tussen de veterinaire vertegenwoordiging van Nederland en de bevoegde autoriteit van de bestemming afspraken zijn gemaakt over de importeisen op het gebied van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Indien er geen bindende afspraken zijn gemaakt voor de export van het zuivelproduct naar het desbetreffende derde land, kan een certificaat ‘op maat’ worden gemaakt, ook wel verzoekcertificering genoemd.

Algerije

In 2018 is tussen Algerije en Nederland een bindend exportcertificaat tot stand gekomen. In 2021 bleek dat bepaalde normen voor voedselveiligheid in Algerije zijn aangepast. ZuivelNL is met het bedrijfsleven en de Nederlandse autoriteiten bezig om deze normen in het certificaat in te passen.

Brazilië

In juli 2021 is er een nieuw bindend exportcertificaat met Brazilië in werking getreden. Voorheen waren er twee exportcertificaten beschikbaar; enerzijds voor zuivel afkomstig van runderen en anderzijds voor zuivel afkomstig van geiten of schapen. Met de komst van het nieuwe certificaat afgelopen juli is dit vereenvoudigd tot één certificaat.

Brexit

Door de Brexit is Groot-Brittannië een derde land geworden. Daarmee is bij de export van zuivel naar dit land een veterinair exportcertificaat nodig vanaf september 2022. In 2021 is ZuivelNL al wel met NVWA, LNV, COKZ en andere branches in overleg geweest over de inhoud van de verschillende certificaten. Ook is ZuivelNL betrokken bij het versoepelen van handel binnen Europa (intraverkeer). Dat is erg belangrijk voor Nederland, dat een groot doorvoerland is.

China

China heeft per 1 januari 2022 nieuwe regelgeving omtrent voedselveiligheid. In dat kader heeft ZuivelNL in 2021 de sector voorbereid op een breed scala aan wijzigingen: van bedrijfsregistraties tot etiketteringseisen. Zo zijn Nederlandse zuivelproducenten die een speciale vorm van babyvoeding maken nu ook registratieplichtig. Daarnaast heeft ZuivelNL een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen en verstrekken van de recent geïntroduceerde Chinese registratienummers. Dit is een belangrijk nieuw element in de export naar China. ZuivelNL heeft ook het proces begeleid voor het hernieuwen van bestaande registraties van een aantal bedrijven. Deze processen zijn allemaal succesvol afgerond.

Saoedi-Arabië

In juli 2021 is een bilateraal overeengekomen exportcertificaat met Saoedi-Arabië in werking getreden. Dit is de uitkomst van een inspectie die Saoedi-Arabië eerder bracht aan Nederland. Saoedi-Arabië is echter ook een pakket aan exportcertificaten aan het onderhandelen met de Europese Unie. ZuivelNL heeft zich ingezet om het eventuele Europese exportcertificaat voor zuivel zoveel mogelijk te laten lijken op het bilateraal overeengekomen certificaat. Daarnaast heeft ZuivelNL input geleverd rondom bepaalde eisen voor microbiologische waarden in Nederlandse zuivel.

Zuid-Korea

In 2021 heeft er een inspectie plaatsgevonden bij zes bedrijven. Tijdens deze audit heeft ZuivelNL de bedrijven bijgestaan in het uniform aanleveren van de documenten. Na een check hierop, is per bedrijf een dossier aangeleverd bij NVWA en COKZ. Alle zes bedrijven zijn goed bevonden door Zuid-Korea.

Animal Health Law

Voor sommige zuivelproducten worden grondstoffen uit derde landen geïmporteerd. Deze grondstoffen worden gebruikt in de productie van Nederlandse eindproducten die vervolgens weer worden geëxporteerd. De geïmporteerde grondstoffen moeten voldoen aan de importeisen van de EU. In 2021 zou de uitvoeringsverordening van de Animal Health Law in werking treden. Om grote problemen bij de invoer van deze producten te voorkomen, is er een overgangsfase ingesteld. ZuivelNL is voor de zuivelsector betrokken geweest om te garanderen dat deze grondstoffen nog steeds geïmporteerd en gebruikt kunnen worden.

Zuivelacademie wordt Export Academy

De Zuivelacademie is het platform waar ZuivelNL al haar export gerelateerde kennis over derde landen met de sector deelt. Er is informatie beschikbaar over bedrijfsregistraties in derde landen, exporteisen, bepaalde wetgeving en andere zaken. Deze informatie is in 2021 herzien voor alle landen. Begin 2022 wordt de Zuivelacademie omgedoopt tot de Export Academy. Hier kunnen bedrijven voortaan makkelijker inloggen en alle informatie van Team Export op één plek raadplegen. Personen die zich hebben aangemeld, krijgen binnenkort hun inloggegevens van het nieuwe platform.

Voor leden en partners van ZuivelNL

Team Export verricht werkzaamheden voor bedrijven die zijn aangesloten bij leden en partners van ZuivelNL. Bij het onderdeel Leden & partners kunt u zien welke partijen leden en partners zijn. Geïnteresseerd in de Export Academy of wilt u de nieuwsbrieven van Team Export ontvangen? Neem contact op via de e-mail.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht