05 maart 2024

Onderzoek & Innovatie

Even voorstellen: van stagiaire naar medewerker bij ZuivelNL

Kim Harting, 22 jaar, zit in het 3e jaar van de studie Dier in de Duurzame Samenleving (voorheen Dier en Veehouderij), aan de hogeschool Inholland. Vanaf september 2023 heeft zij stage gelopen bij ZuivelNL. We stellen haar graag aan u voor.

Tijdens haar stage werkte Kim aan een nieuwe ronde vraaggestuurd onderzoek en deed ze onderzoek naar kenniskanalen van de Nederlandse melkveehouders.
Kim: “Mijn stage bij ZuivelNL heb ik inmiddels afgerond. Ik heb dit als een zeer leuke en leerzame periode ervaren, waarin ik veel kennis over de melkveesector heb opgedaan. De periode van twintig weken ging snel voorbij. Het leuke nieuws is dat ik naast mijn studie bij ZuivelNL mag blijven werken en de collega’s ga ondersteunen!".

Kenniskanalen in kaart gebracht

Naast meewerken aan het onderzoek naar de kennisbehoefte heeft Kim als onderdeel van haar stageopdracht de kenniskanalen van de Nederlandse melkveehouders in kaart gebracht. Uit reacties van melkveehouders op een eerdere ronde van het vraaggestuurd onderzoek bleek namelijk dat zij behoefte hadden aan kennis die al beschikbaar was. Kim: “ZuivelNL concludeerde hieruit dat beschikbare kennis niet altijd op de juiste plek terecht komt en het dus belangrijk is om de kenniskanalen die melkveehouders gebruiken in beeld te krijgen.”

Interview en enquête melkveehouders

Voor het in kaart brengen van kenniskanalen van melkveehouders stelde Kim een interview en een enquête op. Deze heeft zij de afgelopen maanden afgenomen bij melkveehouders verspreid door Nederland. Uit zowel de interviews als de enquêtes kwam duidelijk naar voren dat:

  • Adviseurs en collega melkveehouders een belangrijke rol spelen als het gaat om informatie verkrijgen.
  • Melkveehouders graag sparren met iemand die hun bedrijf kent en een advies op maat geeft.
  • Vakbladen belangrijk zijn voor het verkrijgen van kennis. Zowel de papieren als de digitale variant van vakbladen zijn populair.
  • Melkveehouders nauwelijks gebruikmaken van sociale media als informatiekanaal.

Uit de reacties van melkveehouders bleek verder dat zij zich graag blijven ontwikkelen en kennis willen opdoen. Voor ZuivelNL is dit waardevolle informatie om de kennisverspreiding richting de melkveehouderij te optimaliseren. ZuivelNL zet zich in om de melkveehouders nu en in de toekomst te kunnen voorzien van (praktische) informatie en kennis.

Banners voor educatieboeren

ZuivelNL gaat banners ontwerpen die educatieboeren kunnen gebruiken tijdens een klassenbezoek. Meerdere educatieboeren vroegen hierom tijdens het Boerderijeducatie Nederland congres in 2023. Kim heeft samen met melkveehouders concepten ontwikkeld waar educatieboeren afgelopen 1 maart tijdens het congres Boerderijeducatie Nederland feedback, tips en tops voor de definitieve inhoud van de banners konden geven. Na verwerking van de feedback en vormgeving kunnen educatieboeren deze banners straks gratis downloaden via de website zuivelonline.nl en vervolgens zelf laten produceren.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

05 juli 2024

ZuivelNL vacature: Administratief ondersteuner Team Export 16-24 uur

Wil jij verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteunen? Loop jij warm voor het perfect stroomlijnen...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

04 juli 2024

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2023

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juli 2024 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2023. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

08 juli 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL juni 2024

U leest in deze nieuwsbrief over het Jaarverslag 2023, video ruwvoer, NLvoedt 2024, RondjeKavelpad 2024...

Lees het volledige bericht