22 januari 2023

Export

Informatiebijeenkomst verlenging exportregistratie China

Op 19 januari 2023 organiseerde Team Export van ZuivelNL een informatiebijeenkomst voor de bedrijven die dit jaar hun exportregistratie voor China moeten verlengen. Met meer dan honderd registraties die dit jaar dreigen te verlopen, staat een grote klus te gebeuren voor sector, branche en autoriteit.

Om alles in goede banen te leiden en de bedrijven goed te informeren over het proces, kwamen de betrokken partijen medio januari samen in Utrecht. Stap voor stap werden de bedrijven bijgepraat over de te volgen procedure. Vorig jaar is op een soortgelijke wijze de exportregistratie van zuigelingenvoedingsproducenten succesvol verlengd. Het is dit jaar voor het eerst dat een dergelijk proces plaatsvindt voor zuivelproducten anders dan zuigelingenvoeding of speciale medische/dieetvoeding.

Deze nieuwe manier van verlengen is het gevolg van wetgeving die per 2022 in China van kracht is gegaan. Het is duidelijk dat dit onderwerp enorm leeft in de sector gezien de grote opkomst.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht