16 maart 2023

Duurzame Zuivelketen

Weidegang

Deelrapportage Behoud weidegang 2022

De eerste Deelrapportage van de Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2022 is nu beschikbaar. U leest in de Deelrapportage Behoud weidegang 2022 de voortgang op de doelen binnen dit thema tot en met 2022.

Actuelere rapportage

De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen wordt sinds rapportagejaar 2021 per thema gerapporteerd in een Deelrapportage. Voorheen werden alle thema’s tegelijk opgeleverd maar dit ging ten koste van de actualiteit omdat het publicatiemoment van de thema’s werd bepaald door de beschikbaarheid van de laatst beschikbaar komende data. Onder stakeholders van ZuivelNL leeft echter een brede wens om over actuele data te kunnen beschikken voor benutting in bedrijfsvoering en beleidsvorming. Een werkgroep vanuit Duurzame Zuivelketen boog zich om die reden in 2022 over een vernieuwing van de publicatie met als voornaamste doel verbetering van de timing. Alle afzonderlijke Deelarapportages worden na publicatie gebundeld in één interactieve Sectorrapportage.

Bekijk Deelrapportage Behoud weidegang 2022

Over Duurzame Zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een van de themagroepen van ZuivelNL. Wij financieren de Duurzame Zuivelketen en verzorgen het programmamanagement. De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB).
Melkveehouders en zuivelondernemingen werken samen aan een toekomstbestendige zuivelketen. Een zuivelketen die hoogwaardige voeding produceert, waarin gewerkt wordt met respect voor mens, dier en omgeving en die gewaardeerd wordt.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht