08 september 2021

KoeMonitor

Celgetalnormen in KoeData aangepast

Voor het behoud van de internationale positie van de Nederlandse zuivelsector is het van groot belang melkanalyses uit te voeren volgens de internationale standaarden. Sinds kort is er internationaal referentiemateriaal beschikbaar waarmee laboratoria hun meetapparatuur voor de celgetalbepaling in melk kunnen kalibreren. Daarmee worden de gemeten celgetallen tussen laboratoria en landen beter vergelijkbaar.

Nieuwe referentiemethode celgetal geautomatiseerd

Tot voor kort was handmatige telling de enige referentiemethode, met als nadeel gemakkelijke kans op verschillen in telresultaten in verschillende laboratoria en landen. De nieuwe referentiemethode is geautomatiseerd en ontwikkeld door het Europese Joint Research Centre in nauwe samenwerking met de International Dairy Federation en het International Committee for Animal Recording.

Qlip past per 1 januari 2022 nieuwe methode toe

Toezichthouder COKZ heeft aan de ontvangers van boerderijmelk gemeld dat deze wijziging uiterlijk 1 januari 2022 in Nederland moet zijn gerealiseerd. Vanaf die datum zal ook Qlip haar apparatuur voor de bepaling van het celgetal kalibreren met het nieuwe referentiemateriaal. Als gevolg van de kalibratie met het nieuwe referentiemateriaal zullen de uitslagen van celgetalbepalingen in melk ongeveer 12 procent hoger uitvallen ten opzichte van het huidige meetniveau.

Koedata aan nieuwe normen aangepast

Celgetallen zijn een indicator voor de uiergezondheid en daarmee diergezondheid. KoeData geeft elk kwartaal op basis van objectieve data ​inzicht in de diergezondheid op het melkveebedrijf en daarmee in het risico dat er attentiekoeien aanwezig kunnen zijn als bedoeld in de EU-hygiëneverordening 853/2004. Om er voor te zorgen dat KoeData ook na de technische aanpassing een getrouw beeld schetst, stelt ZuivelNL de normen in KoeData naar verhouding bij. De nieuwe norm voor het tankmelkcelgetal in KoeData gaat naar ≤ 325.000 cellen per milliliter (was ≤ 290.000). De norm voor het percentage nieuwe uierinfecties wordt ≤ 13.4% (was ≤ 12.5%). Deze aanpassingen gaan in op 1 januari 2022.

Animatie celgetalbepaling

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

04 december 2023

Update 2023 bundeling krachten reactie op kabinetsplannen

In reactie op de kabinetsplannen rond stikstof, klimaat, water en mest hebben DDB, LTO-melkveehouderij, NAJK...

Lees het volledige bericht

Marktbericht Zuivel

Marktinformatie

29 februari 2024

Marktbericht Zuivel februari 2024

De Nederlandse melkaanvoer vervolgde in januari (-3,2%) de neergaande lijn, die sinds september vorig jaar...

Lees het volledige bericht

27 februari 2024

Kalf centraal tijdens Jongerendag melkvee- en kalverhouderij

De optimale samenwerking tussen melkveehouderij en kalverhouderij staat centraal tijdens de Jongerendag op vrijdag 1...

Lees het volledige bericht