01 december 2021

Over ZuivelNL

Bestedingsruimte ZuivelNL 2022 € 10,3 miljoen

‘ZuivelNL kan de zuivelsector weer beter van dienst zijn’, aldus voorzitter Arjan Schimmel bij de presentatie van de begroting 2022 van ZuivelNL tijdens de Algemene Vergadering. ZuivelNL heeft in 2021 een forse bezuinigingsoperatie uitgevoerd. De doelstelling van de bezuinigingsoperatie was dat ZuivelNL zijn taken in het gezamenlijk belang van melkveehouders en zuivelondernemingen actief kan blijven uitvoeren en voor de toekomst sterker staat. De financiële doelen voor 2021 gaan gehaald worden, dus ZuivelNL kan door. De bezuinigingen in 2021 leiden er toe dat eind 2021 de algemene reserve weer positief zal zijn (per 31 december 2020 nog negatief € 0,9 miljoen). De Algemene Vergadering van ZuivelNL heeft op 1 december 2021 de begroting voor 2022 goedgekeurd.

Uitgangspunten begroting 2022

De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2022 zijn de handhaving van het huidige contributieniveau, een sluitende begroting en tenminste een algemene reserve van € 1 miljoen per 31 december 2022.

Activiteiten in 2022

Uit de begroting blijkt dat ZuivelNL voor 2022 een te besteden budget van € 10,3 miljoen heeft. Dit is een verhoging van circa € 3 miljoen ten opzichte van de verwachte lasten in 2021. De focus van het nieuwe budget ligt op de thema’s Onderzoek & Innovatie, Diergezondheid & Dierenwelzijn, Voedselveiligheid en Duurzaamheid.

De thema’s Instrumenten (voorheen stuurgroep KringloopWijzer) en Data krijgen in 2022 een aparte themagroep. In de begroting zijn hiervoor de financiën uitgesplitst.
Het grootste deel van het onderzoeksbudget voor Onderzoek & Ontwikkeling voor 2022 wordt besteed aan doorlopende projecten. Directeur Hubert Andela: ‘Het budget voor Onderzoek & Innovatie is nog niet helemaal op peil, maar het gaat gelukkig weer in de richting van het investeringsniveau dat vóór 2021 gebruikelijk was.

In de begroting is een bedrag voor de doorontwikkeling van KoeMonitor opgenomen. De start van dit project staat voor 2022 gepland.

Bestuurswisselingen

De Algemene Vergadering benoemde de interim-voorzitter van NMV Henk Bleker tot lid van het bestuur als opvolger van Harm Wiegersma. Wil Meulenbroeks (LTO) werd opnieuw voor een termijn van twee jaar benoemd.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht