29 april 2024

Veiligheid op het erf

Arbeidsinspectie: Veiligheid op melkveebedrijven blijft aandachtspunt

In 2021 hebben steekproefsgewijs (vooraf aangekondigde) inspecties plaatsgevonden op melkveebedrijven door de Arbeidsinspectie (NLA). Op basis van deze inspecties zijn in 2023 nog een aantal herinspecties gedaan. De Arbeidsinspectie gaf recent een terugkoppeling van de resultaten. De algemene conclusie is dat op veel melkveebedrijven nog voldoende aandachtspunten rond veiligheid zijn om alert op te blijven.

Inspectie met reden

Aanleiding voor deze inspectieronde vormde het hoge aantal arbeidsongevallen dat in de rundveehouderij voorkomt. Daarnaast zijn er risico’s ten aanzien van veilig en gezond werken. Tijdens de bezoeken ging de inspecteur na of de bedrijven voldeden aan de Arbowet en -regelgeving. Zo werd onder andere gecontroleerd of men beschikte over een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Voorafgaand aan de inspecties zijn 2.674 bedrijven aangeschreven. Dit zorgde direct voor een verhoogde aanvraag van de RI&E bij Stigas. Op 147 bedrijven zijn inspecties uitgevoerd. Op 70% van deze bedrijven zijn overtredingen geconstateerd. Dit betrof in totaal 103 bedrijven met 248 overtredingen. Het aantal overtredingen per bedrijf varieerde van 1 tot 6.

Per onderwerp ging het op hoofdlijn om de volgende overtredingen:

  • RI&E: niet volledig ingevuld of geen plan van aanpak aanwezig. U vindt meer informatie over de RI&E bij Stigas.
  • Arbeidsmiddelen: niet (op tijd) gekeurd, geen adequaat onderhoud of ontbreken van schermen of beveiliging.
  • Gevaarlijke stoffen: opslag van middelen zonder lekbak of opslag van stoffen die niet bij elkaar opgeslagen mogen worden.
  • Veilige werkomgeving: deugdelijkheid en constructie van silo’s, aanrijdgevaar van silo’s, valgevaar van zolders en hoger gelegen opslagplaatsen.

Risico’s beperken door praktische, vaak simpele oplossingen

Praktische en vaak simpele oplossingen kunnen veel van bovengenoemde, ongewenste risico’s wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Gebruik van deugdelijke ladders en zo mogelijk het monteren van een beugel waarachter deze vastgezet kan worden.
  • Gebruik van de juiste bescherming van de aftaktussenas.
  • Afschermen van de mestput om te voorkomen dat iemand erin valt.
  • Jezelf bewust zijn van het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals formaldehyde, en het daarbij gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Deze, relatief simpel op te lossen, punten werden tijdens de inspecties meermaals aangetroffen. Ondernemers wordt daarom dringend aanbevolen om niet langer te wachten om met deze punten aan de slag te gaan. En op die manier ongelukken te voorkomen, van henzelf, hun medewerker(s) of gezinslid/leden.

Gratis workshops via BoerVeilig

BoerVeilig, het landelijke initiatief waarin NAJK, LTO Nederland, DDB, NZO en ZuivelNL in samenwerking met Stigas werken aan meer bewustwording rond veiligheid op het boerenerf, biedt onder andere gratis workshops aan op het gebied van veilig werken.

U kunt via BoerVeilig een workshop boeken. Meer informatie vindt u op www.boerveilig.com.

ZuivelNL financiert de landelijke campagne BoerVeilig.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

22 mei 2024

Succesvol IDF Nutrition and Health Symposium 2024

Op 15 mei organiseerde de International Dairy Federation (IDF) voor de vierde keer haar jaarlijkse...

Lees het volledige bericht