06 juli 2022

ZuivelNL

Algemene Vergadering ZuivelNL

'Behoud van sectoromvang - melkveehouderij en zuivelverwerking - is nodig om te kunnen blijven investeren in onderzoek en innovatie’ aldus voorzitter van ZuivelNL Arjan Schimmel in het vandaag verschenen Jaarverslag 2021.

Het jaarverslag werd op 6 juli 2022 gepresenteerd in de Algemene Vergadering van ZuivelNL. Deelnemers aan de vergadering waren melkveehouders en zuivelondernemingen namens de leden NZO, LTO en NMV en voor het eerst ook namens het nieuwe lid Dutch Dairymen Board. ZuivelNL ziet het lidmaatschap van DDB als een versterking van haar draagvlak binnen de Nederlandse zuivelketen. Behalve door de leden werd de vergadering ook bijgewoond door partners van ZuivelNL.

Saldo algemene reserve 2,2 miljoen euro positief

De Algemene Vergadering heeft onder andere de jaarrekening 2021 goedgekeurd. De verslechterende financiële situatie van ZuivelNL maakte in 2020 maatregelen noodzakelijk om de financiële positie in 2021 te kunnen versterken, de organisatie te stabiliseren en optimaliseren. Dit alles zonder contributieverhogingen.

De meest in het oog springende maatregel was het kostenbesparingspakket van ruim 3 miljoen euro dat zijn beslag kreeg in 2021. De succesvolle implementatie van de bezuinigingsoperatie heeft ertoe geleid dat de algemene reserve eind 2021 weer een positief saldo van 2,2 miljoen euro liet zien. Vanaf 2022 kan ZuivelNL werken aan herstel van het niveau van investeringen.

Ondanks de impact van de getroffen maatregelen bleef de vereniging zich onverminderd inzetten om waarde toe te voegen daar waar de zuivelproducenten en zuivelverwerkers elkaar vinden.

(Her)benoemingen bestuur

Sieta van Keimpema van DDB en Oscar Meuffels van NZO werden door de Algemene Vergadering benoemd tot lid van het bestuur. Eerder waren via een schriftelijke procedure Hester Maij (NZO) en Erwin Wunnekink (LTO) (her)benoemd als bestuursleden.

Stikstofplannen kabinet

Tijdens de vergadering werden de voorstellen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied van de minister van Natuur en Stikstof besproken; ZuivelNL en haar leden wijzen deze af. De stapeling van de maatregelen waar de zuivelketen mee te maken heeft, vraagt volgens de leden van ZuivelNL om integrale oplossingen.

De leden hebben onlangs afgesproken nog meer samen te werken in het belang van alle partijen in de zuivelketen, de leefbaarheid van het platteland en de natuur. Voorzitter van ZuivelNL Schimmel: ‘Wij gaan onze ledenorganisaties hierbij ondersteunen en waar nodig financieren. Innovatie is daarbij leidend. De Nederlandse zuivelsector heeft al keer op keer bewezen dat het wereldwijd een voorloper is met technologische ontwikkelingen die rekening houden met klimaat, natuur, diergezondheid en dierenwelzijn.’

Afscheid Wil Meulenbroeks

De vergadering stond aan het eind stil bij het vertrek van Wil Meulenbroeks als lid van het bestuur. Wil Meulenbroeks heeft sinds eind 2017 deel uit gemaakt van het ZuivelNL-bestuur en nam in 2020-2021 het voorzitterschap tijdelijk waar.

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

07 juni 2023

ZuivelNL presenteert Jaarverslag 2022

Tijdens de Algemene Vergadering op 7 juni 2023 presenteerde ZuivelNL haar Jaarverslag 2022. Voorzitter Arjan...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 juni 2023

Nieuwsbrief ZuivelNL mei 2023

U leest in deze nieuwsbrief over 'Brochure: Sorghum als potentieel voedergewas' en andere onderzoeken voor...

Lees het volledige bericht

Marktinformatie

31 mei 2023

Marktbericht Zuivel mei 2023

De Nederlandse melkaanvoer nam in april met ruim 3% toe, zodat nog altijd sprake was...

Lees het volledige bericht