Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnotering

Marktinformatie

Noteringen

De minister heeft de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnotering ingesteld (Regeling interventie 2017, art. 22 ev). Deze Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van artikel 223 van Verordening 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 479/2010 van de Commissie van 1 juni 2010 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad met betrekking tot de kennisgevingen van de lidstaten aan de Commissie in de sector melk en zuivelproducten (PbEU 2010, L 135) betreffende prijswaarnemingen.

Bij besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de leden van de Commissie benoemd per 1 januari 2019. ZuivelNL is als secretaris toegevoegd aan de Commissie.

De Commissie stelt wekelijks op woensdag de prijzen (noteringen) vast waartegen diverse zuivelproducten bij levering fabriek zijn verhandeld. Bij de vaststelling van de noteringen baseert de commissie zich op de (op de dag van notering) gangbare prijzen. De marktinformatie over deze prijzen wordt op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst van de CONZ verzameld door de secretaris. Daartoe informeert de secretaris binnen het zuivelbedrijfsleven bij o.a. producenten en handelaren.

Na vaststelling van de noteringen worden deze direct gepubliceerd op de website van ZuivelNL. Tevens wordt de Europese Commissie (Brussel) geïnformeerd.