Onderwijsvoorlichting

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt dé basis voor meer aandacht voor duurzame productie en consumptie van voedsel. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen te informeren over de gehele zuivelketen: van gras tot glas. Door leerlingen van basisscholen excursies aan te bieden naar melkveebedrijven wordt hen uitgelegd hoe de koe melk produceert en hoe melk daarna wordt verwerkt tot de zuivelproducten die zij kennen uit de winkel. Deze informatie wordt ondersteund door lesmateriaal dat in aanloop naar het bezoek wordt verstrekt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding thuis en op de basisschool en de rol die zuivelproducten daarbij kunnen spelen.

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKLesmateriaal basisscholen groep 1 t/m 8 en onderbouw VMBO
Aan basisschool kinderen leren wat zuivel is en waar het vandaan komt. Dit lijkt een goed idee maar hoe pak je dat nu aan? Zuivelonline.nl biedt tips en ideeën voor lessen. Deze zijn overzichtelijk ingedeeld naar niveau. Ook zijn er brochures beschikbaar over zuivel voor groep 1-4, groep 5/6 en groep 7/8. Leerkrachten kunnen deze lesmaterialen gratis ontvangen of downloaden.

Daarnaast zijn er digibordlessen voor groep 1-8 en de onderbouw VMBO beschikbaar. Alle digitale opdrachten zijn geoptimaliseerd voor tabletonderwijs.

 
 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKGroep 7/8 op excursie naar de boerderij
ZuivelNL verzorgt jaarlijks voor ongeveer 1.200 schoolklassen excursies voor groep 7/8. Dit gebeurt in samenwerking met Klasseboeren in Brabant, Boerderijeducatie in Amsterdam, Boerderij in de Kijker in Utrecht, De Boer op Noord in Groningen, Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek en NME in Den Haag en Midden-Delfland. Scholen die niet in een gebied van een samenwerkingspartner vallen, ontvangen twee maal per jaar een uitnodiging van ZuivelNL om met groep 7/8 een bezoek aan de boerderij te brengen. Op deze manier bezoeken jaarlijks ongeveer 25.000 leerlingen een melkveebedrijf. Als voorbereiding op de excursies ontvangen de schoolklassen lespakketten met informatiemateriaal over de zuivelketen.
 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKPlatform Boerderij Educatie Nederland
ZuivelNL maakt deel uit van het Platform Boerderij Educatie Nederland dat bestaat uit dertien regionale samenwerkingsverbanden. De samenwerking bestaat uit boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. De deelnemende partijen binnen het platform hebben met elkaar afgesproken aan welke kwaliteitseisen een bedrijf zich moet conformeren om klassen te kunnen ontvangen.
Op de website www.boederijeducatienederland.nl kunnen leerkrachten per provincie zien welke educatieboerderijen te bezoeken zijn en is lesmateriaal per sector samengebracht.
 
FIL_LogoNEW_Vect_CMYKPublicatie Het Kleine Loo
Het Kleine Loo is een voorlichtingsblad over van alles wat met de land- en tuinbouw te maken heeft en wordt verspreid onder basisscholen. Het blad is een mix van verhalen en is kant-en-klaar te gebruiken, wat het dus tot laagdrempelig lesmateriaal maakt. Doel hiervan is om het onderwijs te stimuleren aandacht te besteden aan de land- en tuinbouw.
ZuivelNL presenteert in Het Kleine Loo viermaal per jaar een onderwerp uit de zuivelsector.

Het Kleine Loo bestaat ook als digitaal platform.

 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKZuivel in cijfers
De publicatie Zuivel in cijfers van ZuivelNL geeft op hoofdlijnen een overzicht van de cijfermatige ontwikkelingen op de nationale en internationale zuivelmarkt. Zuivel in cijfers 2016 is gepubliceerd als pdf en is ook kosteloos als papieren brochure beschikbaar.

Docenten uit het middelbaar onderwijs, mbo of hbo die met hun leerlingen met de zuivelmarkt aan de slag willen kunnen deze boekjes gratis aanvragen door een e-mail te sturen naar dekoning@zuivelnl.org, onder vermelding van het gewenste aantal.

 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKZuivelbedrijven zetten deuren open voor jongeren
Bent u een docent en wilt u een excursie organiseren bij een zuivelonderneming zodat uw leerlingen met eigen ogen kunnen zien wat er allemaal komt kijken bij het produceren van kaas, melkpoeder, yoghurt, boter of andere zuivelproducten?

Ook in de buurt van uw school bieden zuivelondernemingen rondleidingen en presentaties aan voor vmbo/mbo leerlingen om zo kennis te maken met de productie van zuivelproducten en de beroepen in de zuivelindustrie. In het overzicht treft u per provincie de contactgegevens aan.

 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKPoster Nederland Zuivelland
ZuivelNL heeft in samenwerking met NZO een poster Nederland Zuivelland ontwikkeld. Heldere illustraties vertellen hoeveel melk Nederlandse koeien produceren, wat ervan wordt gemaakt en wat de belangrijkste exportlanden zijn.

Docenten die de poster in hun school of klas willen gebruiken, kunnen deze kosteloos opvragen door het sturen van een e-mailbericht naar dekoning@zuivelnl.org.
De poster is ook te downloaden als een groot JPG– of PDF-bestand.

 

FIL_LogoNEW_Vect_CMYKBosatlas Voedsel
Dankzij een financiële bijdrage van onder andere ZuivelNL zijn in september 2015 13.000 (gratis) exemplaren van de Bosatlas van het Voedsel gestuurd naar middelbare scholen in Nederland.

Voor ZuivelNL is de Bosatlas een effectieve manier om leerkrachten en jongeren te informeren over de belangrijke bijdrage van de Nederlandse zuivelsector aan zowel het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk als aan de Nederlandse economie.