Nieuwe producten in de KringloopWijzer

Bedrijven die nieuwe producten ontwikkeld hebben, kunnen een verzoek tot aanpassing indienen bij ZuivelNL. U kunt een verzoek indienen voor producten die een gunstige invloed hebben op de klimaat- en milieuemissies en daarmee op de berekende uitkomsten van de KringloopWijzer (KLW). Dit betreft alleen producten die geregistreerd en toegelaten zijn voor de Nederlandse markt.

U kunt bij deze nieuwe producten denken aan additieven in het veevoer en/of kunstmestsamenstelling en/of toevoegmiddelen in de dierlijke mest etc.
Het gaat om producten die volgens de producent een gunstige invloed hebben op de:

  • Berekening van de milieu- en klimaatemissies
  • Uitkomsten kengetallen van de KLW

Jaarlijks vernieuwd

De KringloopWijzer wordt jaarlijks vernieuwd. Vernieuwingen kunnen bestaan uit:

  • Technische aanpassingen van de webapplicatie
  • Inhoudelijke aanpassingen van de rekenregels voor het verbeteren van de nauwkeurigheid en reikwijdte van de KLW

Beoordeling verzoeken

Vanwege de commerciële belangen van producenten is een transparante en onafhankelijke procedure noodzakelijk rond mogelijk aanpassen van de rekenregels in de KLW voor nieuwe producten.

Beoordeling nieuwe producten (procedure)