Werkterrein & activiteiten

De IDF dekt met haar werkzaamheden voor de mondiale zuivelsector een zeer breed scala aan aandachtsvelden, die de gehele zuivelketen dekken.

Dit betreft onder andere: voedselhygiëne en -veiligheid, voedselstandaarden, methoden voor analyse n monsterbereiding van melk en zuivelproducten, voeding en gezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn, milieu, zuiveltechnologie en -wetenschap, melkveehouderij management, marketing, economie en zuivelbeleid.

Strategische aandachtsgebieden

Het werk kent daarbij vier strategische aandachtsgebieden:
1. Duurzaamheid
2. Voedselveiligheid en kwaliteit
3. Voeding
4. Standaarden

Meer over IDF activiteiten

Themagroep NNC-IDF

De doelstellingen van de themagroep krijgen onder meer vorm door:

  • De behandeling van onderwerpen, die binnen de IDF aan de orde komen of naar de mening van de themagroep aan de orde moeten worden gesteld
  • De afvaardiging van deskundigen naar IDF-bijeenkomsten, in lijn met de bepalingen van de statuten van IDF
  • De afvaardiging van de voorzitter en/of secretaris naar de bestuurlijke vergaderingen van IDF
  • Het coördineren van Nederlandse input aan IDF, in de vorm van reacties op questionnaires, surveys of kwesties die om een standpunt vragen

Daarnaast initieert NNC-IDF op basis van haar werkprogramma in beperkte mate eigen activiteiten. Deze activiteiten liggen inhoudelijk in lijn met de vier strategische aandachtsgebieden van IDF:

  • Duurzaamheid
  • Voedselveiligheid en kwaliteit
  • Voeding
  • Standaarden

Deze aandachtsgebieden hebben ook hun uitwerking in de werkzaamheden van de diverse, inhoudelijke IDF-commissies (Standing Committees – SC’s, Action Teams en Task Forces), waarin vanuit het Nederlandse deskundigen netwerk wordt deelgenomen. De coördinatie van NNC-IDF activiteiten en input ligt bij de nationaal secretaris, die ook het directe aanspreekpunt voor IDF is.

Meer over NNC-IDF activiteiten