Over NNC-IDF

De Nederlandse zuivelsector is lid van IDF sinds de oprichting (1903). Het Nederlandse lidmaatschap krijgt vorm in het Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF). NNC-IDF vormt de lokale netwerkorganisatie van IDF en is het scharnierpunt tussen IDF wereldwijd en de nationale zuivelsector in Nederland.

Wat is IDF

Nederlands Nationaal Comité van IDF (NNC-IDF)

In NNC-IDF zijn de belangrijkste stakeholders in en rond de Nederlandse zuivelsector vertegenwoordigd. NNC-IDF fungeert in Nederland als het aanspreekpunt voor IDF en vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse zuivelsector binnen IDF. NNC was sinds de oprichting van IDF in 1903 georganiseerd als zelfstandige Vereniging Nederlands Nationaal Comité van IDF, maar is sinds 2017 als themagroep onderbracht bij ketenorganisatie ZuivelNL.

Doelstelling

NNC-IDF heeft tot doel om de Nederlandse zuivelsector binnen IDF te vertegenwoordigen en de belangen van de Nederlandse zuivelsector te behartigen. Het Nederlands Nationaal Comité wordt in IDF formeel vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van de themagroep. Daarnaast fungeert NNC-IDF als sectoraal platform en als Nederlands coördinatiepunt voor alle IDF gerelateerde zaken en is zij voor het centrale IDF-secretariaat in Brussel het formele aanspreekpunt van de Nederlandse vertegenwoordiging binnen IDF.

Ook heeft de themagroep tot doel een centrale netwerkfunctie te vervullen voor allen die vanuit de Nederlandse context bij IDF betrokken zijn en om deze betrokkenheid bij IDF werk te stimuleren en te ondersteunen. NNC-IDF coördineert daartoe een netwerk van ruim 40 Nederlandse experts die actief zijn op de verschillende werkterreinen binnen de IDF-scope.

Samenstelling

In de themagroep NNC-IDF nemen deel LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Wageningen Universiteit & Research (Zuivelkunde en de Dairy Campus), NIZO Food Research, de organisatie voor kwaliteitsborging en -analyse Qlip en het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

Contact

Secretariaat Nederlands Nationaal Comité (NNC-IDF)
ZuivelNL
Jurgen Jansen, nationaal secretaris
Benoordenhoutseweg 46
Postbus 93453
2509 AL Den Haag

06 468 06 825

Stuur een e-mail