03 juni 2022

Onderzoek & Innovatie

Vervolg ideeën onderzoeksvoorstellen

ZuivelNL heeft in maart melkveehouders gevraagd om via een vragenlijst suggesties voor onderzoek aan te dragen. Dit heeft geresulteerd in ruim 300 bruikbare onderzoeksuggesties, waarvan een aantal meerdere malen werd genoemd. Nu roept ZuivelNL kennisinstellingen en adviesorganisaties op om op basis van deze suggesties uiterlijk 15 juli 2022 projectideeën in te dienen.

Via ZuivelNL investeren Nederlandse melkveehouders jaarlijks in totaal € 2 miljoen in onderzoek en innovatie. Om te komen tot meer vraaggestuurd onderzoek en meer betrokkenheid van melkveehouders zijn suggesties voor onderzoek gevraagd en worden melkveehouders betrokken bij de prioritering.

Ruim 300 ideeën

In totaal zijn 67 vragenlijsten ingevuld door 55 melkveehouders en 12 niet-melkveehouders. Hierin konden ze aangeven aan welke kennis er behoefte is. Dit heeft geleid tot in totaal 370 opmerkingen en suggesties van de deelnemers. Hierbij wordt opgemerkt dat een aantal onderzoeksuggesties door meerdere deelnemers is genoemd. Ook hebben 39 melkveehouders aangegeven te willen deelnemen aan een digitaal panel, dat de projectideeën gaat prioriteren.

Praktische kennisvragen

Wat opvalt is dat de opmerkingen en suggesties vooral praktische kennisvragen zijn, waar melkveehouders nu of op korte termijn op het eigen bedrijf mee aan de slag willen. Ook de actualiteit speelt een rol. Bijvoorbeeld de hoge kunstmestprijs en de derogatie discussie maakt dat veel melkveehouders nadenken hoe zij de eigen mest zo goed mogelijk kunnen benutten op hun eigen bedrijf.

Een andere actualiteit zijn de hoge krachtvoerprijzen en vragen over alternatieve eiwitbronnen. Behalve de actualiteit hebben veel vragen ook betrekking op de praktische invulling van eisen/stimulansen op het gebied van de teelt van kruidenrijk grasland, minder antibiotica en verlengen van de levensduur van koeien.

Beter ontsluiting bestaande kennis

Voor veel van deze onderwerpen geldt dat al onderzoek is gedaan en kennis beschikbaar is. Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis (onderzoek) is dan ook een betere ontsluiting van bestaande kennis minstens zo belangrijk. Daarom worden niet alleen kennis(onderzoeks-) instellingen gevraagd project ideeën in te dienen, maar ook andere (advies-)organisaties.

Vervolg

Na prioritering door het digipanel van melkveehouders, besluit de Themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL welke ideeën tot een concreet projectvoorstel uitgewerkt kunnen worden. Het gaat om projecten die in 2023 kunnen starten.

klik hier voor meer informatie

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

25 maart 2024

ZuivelNL vacature: Adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

Milieu & Klimaat

20 maart 2024

Beslissende periode voor Nederlandse melkveehouders en zuivelindustrie

De Nederlandse zuivelsector staat voor een beslissende periode. In de komende weken moet duidelijk worden...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

02 april 2024

Nieuwsbrief ZuivelNL maart 2024

U leest in deze nieuwsbrief over de vacature team export, fotowedstrijd, webinar terugkijken, gratis handleiding...

Lees het volledige bericht