01 februari 2024

Educatie jongeren

Boerderijeducatie nu ook voor voortgezet onderwijs

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt de basis voor meer aandacht voor duurzame productie en consumptie van voedsel. Naast voor het basisonderwijs is boerderijeducatie nu ook beschikbaar voor de onderbouw van het hele voortgezet onderwijs.

Als je op jonge leeftijd een gezond eet- en beweegpatroon ontwikkelt, heb je daar je hele leven profijt van. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door:

  • Leerlingen met gratis lesmaterialen te informeren over de hele zuivelketen.
  • Financiering van boerderijbezoeken voor groep 3-4, 5-6 en 7-8.
  • Samenwerkingen aan te gaan die de visie ondersteunen.

Vanaf 2024 ook budget voor boerderijeducatie voortgezet onderwijs

De regionale aanbieders van educatielessen die voor ZuivelNL de uitvoering verzorgen, krijgen in toenemende mate vanuit het voortgezet onderwijs de vraag of zij ook educatielessen voor die doelgroep kunnen verzorgen. ZuivelNL besteedt nu een deel van het beschikbare budget voor deze doelgroep.

Voor de onderbouw van het vmbo is lesmateriaal voor op school sinds 2015 beschikbaar. Dit materiaal wordt in 2024 geactualiseerd en aangepast voor de onderbouw van het hele voortgezet onderwijs.

Opdrachtkaarten voor op de boerderij

Boerderijeducatie Nederland ontwikkelde opdrachten voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs om te gebruiken tijdens een klassenbezoek aan de boerderij. Dit materiaal is eind 2023 beschikbaar gesteld aan alle educatieboeren die onderdeel zijn van Boerderijeducatie Nederland. De 8 opdrachtkaarten zijn algemeen van aard en bedoeld om te gebruiken in diverse agrarische sectoren. De kaarten hebben de volgende thema’s:

  • Bodem
  • Dier en gewas
  • Voedsel
  • Water
  • Natuur
  • Techniek en innovatie
  • Economie en energie

Bij de opdrachtkaarten zit een handleiding die leerkrachten tips en handvaten geeft voor de voorbereiding en uitvoering van een klassenbezoek.

ZuivelNL is lid van het dagelijks bestuur van Boerderijeducatie Nederland en geeft hierdoor sturing aan de ontwikkelingen rond boerderijeducatie. Met een subsidie van ZuivelNL aan het platform wordt de contributie van de melkveehouders aan het platform betaald en worden activiteiten gefinancierd.

Boerderijeducatie: praktijkles op de boerderij

Tijdens de lessen op educatieboerderijen leren de leerlingen hoe de koe melk produceert en hoe melk wordt verwerkt tot natuurlijke en lekkere zuivelproducten. Ook komt de bijdrage van zuivel aan de gezondheid aan bod. Daarbij wordt het accent gelegd op de positie van zuivelproducten als onderdeel van gezonde voeding thuis én op de basisschool. Op educatieboerderijen kunnen schoolklassen in een veilige, hygiënische omgeving een kwalitatief verantwoorde boerderijles volgen.

Een praktijkles op de boerderij voegt veel toe aan de theorie. Een boerderijles helpt kinderen en jongeren bij wereldoriëntatie en het besef van hun eigen wereld. Daarnaast is een bezoekje aan de boerderij gewoon hartstikke leuk. Door zelf te zien, horen, ruiken, proeven en voelen doen de leerlingen een mooie ervaring op. De boerderijbezoeken voor groep 3-4, 5-6, 7-8 en het voortgezet onderwijs worden georganiseerd door ZuivelNL en 18 regionale aanbieders van boerderijlessen, waarmee ZuivelNL een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

In 2023 vonden 1.700 door ZuivelNL gefinancierde boerderijbezoeken plaats en hebben zo’n 45.000 leerlingen een melkveebedrijf bezocht.

Leerkrachten kunnen op www.boerderijeducatienederland.nl per provincie zien welke educatieboerderijen ze kunnen bezoeken met de klas.

Ga naar Boerderijeducatie Nederland

Meer nieuwsberichten

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Senior adviseur Export & Markttoegang

Wil je graag verschillende bedrijven in de zuivelsector ondersteuning bieden? Loop jij warm voor het...

Lees het volledige bericht

ZuivelNL

Vacature

26 april 2024

ZuivelNL vacature: Junior Beleidsadviseur Klimaat, Biodiversiteit en Duurzaamheid

Neem jij graag een centrale rol in, in een uitdagende bestuurlijke én politieke omgeving? En...

Lees het volledige bericht

03 juni 2024

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont!

Bezig met Biodiversiteit? Meer groen loont! Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur-...

Lees het volledige bericht