Toelichting wereldzuivelhandel actueel

Wereldzuivelhandel Actueel presenteert op overzichtelijke wijze de recente exportontwikkelingen voor een aantal productgroepen: kaas, boter en boterolie, niet-mager melkpoeder en mager melkpoeder.

Deze publicatie is gebaseerd op cijfers uit de databank handelsstatistiek van ZuivelNL. Met de in die databank opgenomen landen wordt ruim 90% van de wereldhandel gedekt. Dit maakt het mogelijk een reëel beeld te schetsen van de ontwikkeling op de wereldmarkt. Wanneer we in deze publicatie over wereldmarktvolume spreken, wordt hieronder het totale exportvolume verstaan van de volgende landen:

 • Argentinië
 • Australië
 • Brazilië
 • Canada
 • Chili
 • China
 • Europese Unie
 • Hong-Kong
 • Nieuw-Zeeland
 • Oekraïne
 • Uruguay
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Zwitserland

De databank handelsstatistiek maakt gebruik van cijfers van Eurostat en van nationale bronnen. De beschikbaarheid hiervan loopt standaard circa drie maanden achter op de actualiteit.

Verschijningsdatum

Vier maal per jaar, in de laatste maand van elk kwartaal.

Wilt u deze gegevens gebruiken?

Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met bronvermelding. ZuivelNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van fouten of wijzigingen in deze publicatie. De inhoud heeft tevens niet de strekking ZuivelNL in rechte te binden.

Heeft u vragen?

We horen graag van u als u vragen heeft naar aanleiding van de publicatie of bij interesse in aanvullende/meer gedetailleerde informatie.