KoeKompas - Managementsysteem

KoeMonitor

Diergezondheid & Dierenwelzijn

KoeKompas is een managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart brengt. Melkveehouders kunnen daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan (BGP). KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de technische bedrijfsvoering.

Werkwijze KoeKompas

KoeKompas is een praktisch instrument voor de melkveehouder en dierenarts om de kwaliteit van melk, diergezondheid en welzijn te evalueren en verbeteren. Jaarlijks wordt op elk melkveebedrijf KoeKompas uitgevoerd door een geborgde dierenarts die de opleiding voor KoeKompas heeft afgerond en geregistreerd staat bij de Stichting Zuivelplatform.

De melkveehouder en de dierenarts inventariseren samen meerdere categorieën op de aanwezigheid van mogelijke risico’s. De melkveehouder ontvangt een rapportage op basis waarvan de dierenarts passende adviezen geeft voor mogelijke verbeteringen en actiepunten.

WelzijnsMonitor

Als resultaat van het opstellen van KoeKompas ontvangt de veehouder ook een rapportage van de WelzijnsMonitor. Dit is een meting van het welzijn van de veestapel. Deze monitor is een praktische invulling van de Welfare Quality®-standaard.

Lees meer over KoeKompas

Integraal Koe Management voor dierenartsen

Dierenartsen die voor hun veehouders een KoeKompas willen opstellen, volgen eerst de Basistraining Integraal Koe Management (IKM). Na de basistraining wonen IKM-dierenartsen jaarlijks een Terugkomdag bij om KoeKompas uit te kunnen blijven voeren.

Wilt u deelnemen aan de Basistraining IKM om het certificaat voor KoeKompas te behalen? U kunt zich aanmelden bij Dactari. In opdracht van ZuivelNL organiseert Dactari de Basistraining IKM en de jaarlijkse terugkomdagen voor IKM-dierenartsen.

Basistraining Integraal Koe Management

De Basistraining Integraal Koe Management (IKM) bestaat uit 7 bijeenkomsten waarbij u iedere keer een melkveebedrijf bezoekt. Tijdens de basistraining leert u:

  • Een volledige data-, dier- en bedrijfsinspectie maken.
  • De integratie van bedrijfsdoelstellingen in de uiteindelijke adviezen doorvoeren.
  • Een KoeKompas maken.
  • Communicatie met de veehouder.

Om uw IKM-certificaat te behalen moet u aan minimaal 6 bijeenkomsten deelnemen.

Basistrainingen starten meerdere malen per jaar. Hiervoor zijn meerdere aanmeldingen per regio nodig. Dactari stelt een groep samen met een vaste IKM-trainer. In overleg worden de data bepaald. De locatie is steeds op een ander rundveebedrijf, gekozen door één van de deelnemers.

Aanmelden voor Basistraining

Terugkomdagen Integraal Koe Management

U woont als dierenarts na de basistraining tot IKM-dierenarts jaarlijks een IKM Terugkomdag bij om KoeKompas te kunnen blijven uitvoeren. U volgt het ene jaar Terugkomdag 1 en het andere jaar Terugkomdag 2.

Terugkomdag 1

U bezoekt tijdens Terugkomdag 1 (TKD-1) een melkveebedrijf. Daar voert u een data-, dier- en bedrijfsinspectie uit. Ook worden gezamenlijk adviezen geformuleerd en verslag hiervan uitgebracht aan de betreffende veehouder.

Dactari (organisator van de IKM Terugkomdagen in opdracht van ZuivelNL) neemt contact met u op voor de planning van TKD-1.

Terugkomdag 2

Het programma van Terugkomdag 2 (TKD-2) draagt bij aan actieve deelname van de deelnemers en verbetering van:

  • Mondelinge verslaglegging en advisering.
  • Schriftelijke verslaglegging en advisering.

U bezoekt tijdens de TKD-2 met uw IKM-groep een melkveebedrijf. Zoals gebruikelijk in een KoeKompas-setting beoordeelt u het bedrijf en worden risicofactoren aangewezen.

Iedere deelnemer wordt gevraagd om 2 onderdelen van het KoeKompas te analyseren en hier aan het einde van de dag mondeling en schriftelijk verslag van te doen. U wordt door de IKM-trainer beoordeeld op IKM waardigheid*.

Alle deelnemers kunnen op deze manier actief participeren en als groep komt u tot een zinvolle discussie over verslaglegging en advisering in het kader van KoeKompas.

Dactari (organisator van de IKM Terugkomdagen in opdracht van ZuivelNL) neemt contact met u op voor de planning van TKD-2.

Accreditatie

De Basistraining en Terugkomdagen zijn geaccrediteerd.

* niet borging BGP. Toetsing op dit moment steekproefgewijs in plaats van via een jaarlijkse terugkomdag. Dit vanwege herziening borging BGP binnen de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD). U leest hierover in de SGD nieuwsbrief van december 2022.

Tarieven IKM

Onderdeel van KoeMonitor

KoeKompas is onderdeel van KoeMonitor. Met KoeMonitor kunnen melkveehouders en producenten van zuivelproducten aantoonbaar maken dat de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid van melk in de melkveehouderij worden nageleefd en dat uitsluitend melk van gezonde koeien wordt verwerkt tot levensmiddelen.

KoeMonitor is ontwikkeld door LTO, NMV en NZO. ZuivelNL stelt KoeMonitor beschikbaar aan zuivelondernemingen en melkveehouders.

Lees meer over KoeMonitor