KoeKompas - Managementsysteem

KoeMonitor

Diergezondheid & Dierenwelzijn

KoeKompas is een managementsysteem dat de diergezondheid, het dierenwelzijn en de mogelijke risico’s op het melkveebedrijf in kaart brengt. Melkveehouders kunnen daarmee invulling geven aan het wettelijk vereiste bedrijfsgezondheidsplan (BGP). KoeKompas laat zien wat goed gaat, waar mogelijke risico’s liggen en wat nog beter kan in de technische bedrijfsvoering.

Werkwijze KoeKompas

KoeKompas is een praktisch instrument voor de melkveehouder en dierenarts om de kwaliteit van melk, diergezondheid en welzijn te evalueren en verbeteren. Jaarlijks wordt op elk melkveebedrijf KoeKompas uitgevoerd door een geborgde dierenarts die de opleiding voor KoeKompas heeft afgerond en geregistreerd staat bij de Stichting Zuivelplatform.

De melkveehouder en de dierenarts inventariseren samen meerdere categorieën op de aanwezigheid van mogelijke risico’s. De melkveehouder ontvangt een rapportage op basis waarvan de dierenarts passende adviezen geeft voor mogelijke verbeteringen en actiepunten.

Lees meer over KoeKompas

Training Integraal Koe Management

Dierenartsen die voor hun veehouders een KoeKompas willen opstellen, volgen de training Integraal Koe Management (IKM). Na de basisopleiding tot IKM-dierenarts wonen dierenartsen jaarlijks een Terugkomdag bij om KoeKompas uit te voeren. ICOVet verzorgt de organisatie rond het opleiden van IKM-dierenartsen en de Terugkomdagen.

Lees meer over IKM-training

Onderdeel van KoeMonitor

KoeKompas is onderdeel van KoeMonitor. Met KoeMonitor kunnen melkveehouders en producenten van zuivelproducten aantoonbaar maken dat de eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid van melk in de melkveehouderij worden nageleefd en dat uitsluitend melk van gezonde koeien wordt verwerkt tot levensmiddelen.

KoeMonitor is ontwikkeld door LTO, NMV en NZO. ZuivelNL stelt KoeMonitor beschikbaar aan zuivelondernemingen en melkveehouders.

Lees meer over KoeMonitor