Toelating laboratoria

Diergezondheid

LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) willen de dierziekten IBR en BVD aanpakken. Doel is dat alle rundveebedrijven BVD-vrij en IBR-vrij worden met behulp van onder andere laboratoriumdiagnostiek.

De aanpak van IBR en BVD is in eerste instantie gebaseerd op een verplichting tot deelname voor melkveehouders (sinds 1 april 2018) via de leveringsvoorwaarden van de zuivelondernemingen en via een stimuleringsregeling BVD voor niet-melkleverende bedrijven. Waar toepassing van diagnostiek nodig is, moeten bedrijven gebruik maken van een toegelaten laboratorium.

Beheer regeling door ZuivelNL

Op verzoek van de sectororganisaties beheert ZuivelNL de regeling voor toelating van laboratoria. In de betreffende protocollen IBR & BVD zijn de achtergronden en het toetsingskader beschreven. Door de regeling zijn de laboratoriumuitslagen, ongeacht het laboratorium, betrouwbaar en uitwisselbaar en toepasbaar voor de landelijke aanpak van IBR en BVD. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) houdt toezicht op de laboratoria en adviseert ZuivelNL over toelating. Toegelaten laboratoria moeten alle resultaten die van belang zijn voor de aanpak van IBR en BVD leveren aan een centrale databank.

Aanvraagformulier Toelating laboratoria

Laboratoria die dat willen, kunnen toelating aanvragen bij ZuivelNL via het Aanvraagformulier Toelating laboratoria. Na afhandeling van de aanvraag door ZuivelNL zal WBVR contact opnemen met het laboratorium voor het opstarten van de toetsingsprocedure.

Toegelaten laboratoria

De 3 laboratoria ondersteunen in principe ieder alle IBR en BVD routes, maar niet alle analyses (bekijk details).

De testuitslagen worden door de laboratoria aan de centrale databank van ZuivelNL geleverd voor gebruik bij het statusbeheer. Dat betekent dat testuitslagen van verschillende toegelaten laboratoria ook door elkaar kunnen worden gebruikt.

deze pagina is inhoudelijk gewijzigd op 2 mei 2019