Bestrijding IBR & BVD: protocollen

Diergezondheid

Sinds 1 april 2018 loopt de landelijke aanpak van IBR en BVD, onder verantwoordelijkheid van de themagroep Gezondheid en Welzijn Runderen (GWR). Deze themagroep van ZuivelNL is ingericht om sectorbreed beleid op het vlak van diergezondheid inhoud te geven. Leden van de GWR vertegenwoordigen melkveehouders, vleesveehouders, zuivelondernemingen en de vleeskalverbranche. Zij besluiten gezamenlijk over de collectieve aanpak van IBR en BVD. ZuivelNL is op verzoek van de partijen in de GWR regelinghouder en beheert daarmee de protocollen op grond waarvan bedrijven statussen krijgen toegekend, opgeschort of ingetrokken.