Duurzame Zuivelketen - Biodiversiteit en milieu

De melkveehouderij heeft als belangrijke gebruiker van landbouwgronden – met name graslanden – een grote invloed op de biodiversiteit. De zuivelketen wil de kansen benutten om bij te dragen aan het behoud en het herstel van biodiversiteit.

Zowel op het melkveebedrijf, door het beperken van verliezen naar bodem, water en lucht, of door beheer van natuur en landschap, als bijvoorbeeld door gebruik van duurzame soja en meer voer van het eigen melkveebedrijf. De sector is via de Duurzame Zuivelketen partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel waarin wordt samengewerkt om een goed verdienmodel voor deze inspanningen te realiseren.

Websites die aandacht besteden aan biodiversiteit