Bemesting & Opbrengstverbetering

SWOT-analyse bovengronds uitrijden dierlijke mest in vergelijking met emissiearme aanwending

Objectief overzicht van de voor- en nadelen van bovengronds uitrijden van dierlijke mest.

Doel is dat de SWOT-analyse melkveehouders en beleidsmakers ondersteund bij discussie waar de belangen verschillen, zodat afgewogen besluiten genomen kunnen worden. Ook wordt aangegeven op welke punten nog onvoldoende kennis is om conclusies te kunnen trekken. Informatie wordt opgehaald uit literatuur, bij ervaringsdeskundigen, bij onderzoekers en eigen expertise binnen de organisatie.

Meer informatie volgt.

Projecttitel

SWOT-analyse bovengronds uitrijden dierlijke mest in vergelijking met emissiearme aanwending

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

CLM Onderzoek en advies

Status

Lopend

Looptijd

december 2022 - juni 2023

Budget

€ 41.575 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 41.575 (incl. btw)