Diergezondheid & Dierenwelzijn

Speelgedrag bij kalveren

Play behaviour in Dutch dairy calves. Dit onderzoeksproject beoogt de invloed van de beschikbare ruimte op speelgedrag bij Nederlandse kalveren te onderzoeken, wat uiteindelijk bijdraagt aan een beter begrip van de optimale omstandigheden voor een gezonde ontwikkeling en positief welzijn van kalveren.

Aanleiding

Speelgedrag bij dieren, inclusief melkkalveren, dient als een essentiële indicator voor hun welzijn en algehele welzijn gezondheid. Spelen draagt niet alleen bij aan de fysieke ontwikkeling van kalveren, maar heeft ook potentiële gevolgen voor hun:

  • Sociale ontwikkeling (in staat zijn om de sociale signalen van anderen te lezen, in staat te zijn te reageren op de sociale signalen van anderen etc., emotioneel in staat om te gaan met positieve/negatieve emoties, aanpassingsvermogen).
  • Cognitieve vaardigheden.

Uit onderzoek is gebleken dat de huisvesting van kalveren in kleinschalig hokken het bewegingsspel beperkt en het vergroten van de beschikbare ruimte het optreden van bewegingsspel vergroot en uitvoering van meer (of alle) elementen van het soortspecifiek bewegingsspel mogelijk maakt.

Er zijn slechts enkele onderzoeken geweest naar het gedrag dat kalveren vertonen (bewegingsspel en ander gedrag) in omgevingen met grote beschikbare ruimte. De meeste onderzoeken concentreerden zich op beschikbare ruimte tussen 1,5 en 4 m2/dier. Een literatuurreview van EFSA stelt echter dat specifiek voor individueel gehuisveste dieren een ruimte van 29,5 m2 nodig is. Het EFSA-rapport concludeert bovendien dat een beschikbare ruimte van 20 m2 per dier nodig is om in groepshokken optimaal speelgedrag te vertonen. Deze ruimterechten zijn veel hoger in vergelijking met de huidige huisvestingsaanbevelingen. De resultaten van de gebruikte literatuur in het huidige EFSA rapport werd eerder gevisualiseerd door de Universiteit Utrecht. Hieruit bleek dat een leemte in de literatuur bestaat over het effect van beschikbare ruimte tussen 4 en 20 m2 op speelgedrag bij kalveren.

Doel

Het project heeft tot doel:

  • Het speelgedrag van in groepshuisvesting gehouden kalveren te beoordelen met behulp van versnellingsmeterdata. Data wordt verzameld van Nederlandse melkveebedrijven met kalveren gehouden in verschillende grootte groepshuisvesting, variërend van 4 tot 20 m2 per kalf.
  • Het effect te analyseren van andere dier- en boerderijfactoren die het speelgedrag kunnen beïnvloeden (bijv. leeftijd, vloer of beddengoedmateriaal).

Wat levert het project op

Dit onderzoeksproject beoogt de invloed van de beschikbare ruimte op speelgedrag bij Nederlandse kalveren te onderzoeken, wat uiteindelijk bijdraagt aan een beter begrip van de optimale omstandigheden voor een gezonde ontwikkeling en positief welzijn van kalveren. De bevindingen van dit onderzoek kunnen aanbevelingen opleveren voor een verbeterd kalvermanagement, wat zowel de dieren als de melkveehouderij ten goede komt. Dit onderzoek zal dienen als een eerste stap naar een beter begrip van het ‘jonge dier’ in de Nederlandse melkveehouderij.

Projecttitel

Speelgedrag bij kalveren | Play behaviour in Dutch dairy calves

Opdrachtgever(s)

ZuivelNL

Overige betrokkenen

-

Status

Lopend

Looptijd

2024 - ...

Budget

€ 103.135 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 103.135 (ex. btw)