Marktbericht Zuivel april 2020

Marktinformatie

Marktbericht Zuivel

Melkaanvoer blijft toenemen

De zuivelmarkt is nog altijd in de ban van de Coronacrisis, hoewel de paniek is verdwenen en de rust wat lijkt te zijn teruggekeerd. Dit zorgde voor een stabilisatie van het prijsniveau in de tweede helft van april.

De Nederlandse melkaanvoer nam in maart met 3% toe. Dit was de achtste maand op rij dat er sprake was van groei. De melkaanvoer in de periode tot en met maart 2020 bedroeg 3,57 miljard kg, 3,8% (130 miljoen kg) meer dan in dezelfde periode in 2019. Kanttekening daarbij is dat de extra productie op de schrikkeldag in februari en het lagere referentieniveau in het eerste kwartaal van 2019 de groei extra versterkten.

De EU melkaanvoer steeg in februari met ruim 4%. Gecorrigeerd voor het schrikkeldageffect bedroeg de groei in februari minder dan 1%, iets lager als in januari. Naast in Nederland nam het volume opnieuw toe in Duitsland, Frankrijk en Polen. Ierland noteerde voor het eerst sinds augustus een stijging van belang.

De melkproductie in de andere, mondiaal belangrijke zuivel exporterende landen nam in februari toe. Alleen Nieuw-Zeeland bleef op hetzelfde niveau, gecorrigeerd voor de extra productie op de schrikkeldag was er zelfs sprake van een daling (-3%). Rekening houdend met het schrikkeldageffect realiseerden de VS in februari een stijging van bijna 2% en ook Australië, Argentinië en Uruguay lieten een forse groei zien. Het geaggregeerde volume (ongecorrigeerd voor het schrikkeldageffect) van de belangrijke zuivelexporteurs (inclusief de EU) lag tot en met februari 2020 3,0% hoger (+1,49 miljard kg) dan het jaar daarvoor.

Stabilisatie prijsniveaus

De zuivelmarkt is nog altijd in de ban van de Coronacrisis, hoewel de paniek is verdwenen en de rust wat lijkt te zijn teruggekeerd. Dit zorgde voor een stabilisatie van het prijsniveau in de tweede helft van april. Bij boter was in de eerste helft van april nog sprake van een zeer sterke daling, wat voor een belangrijk deel veroorzaakt werd door het wegvallen van de afzet in het foodservice kanaal. Er is wel vraag, maar dit betreft vooral dekkingsvraag voor de korte termijn. Positief is ook dat de Europese Commissie de regeling rond de private opslag van boter (evenals voor mager melkpoeder en kaas) in mei zal activeren. De notering van mager melkpoeder is in de afgelopen weken niet verder gedaald, de prijzen liepen zelfs licht op. De markt is vrij rustig en er zijn voor de korte termijn geen tekenen van verzwakking. De notering van vol melkpoeder is momenteel redelijk stabiel en volgt daarmee de ontwikkelingen van boter en mager poeder.

Lees het volledige Marktbericht Zuivel april 2020