Duurzame Zuivelketen - Verdienmodellen

De doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn realiseerbaar wanneer daar een verdienmodel voor de melkveehouder achter staat.

Verdienmodellen voor duurzaamheidsprestaties

Ketenpartners, stakeholders en overheden* hebben hierbij een verantwoordelijkheid: zij moeten een actieve bijdrage leveren aan deze verdienmodellen voor duurzaamheidsprestaties. Een verdienmodel kan zijn:

  • een hogere opbrengst en/of
  • lagere kosten en/of
  • meer ontwikkelruimte

De Duurzame Zuivelketen staat voor het verder verduurzamen van de hele melkveehouderij. Verdienmodellen moeten gericht zijn op duurzaam produceren in de breedte en dus verder gaan dan nichemarkten.

* Voorbeelden hiervan zijn toeleveranciers, retailers, banken, veevoerindustrie, dierenartsen, wetenschap, natuur-, milieu- en terreinbeherende organisaties, rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Duurzame Zuivelketen