Verdienmodellen

De doelen van de Duurzame Zuivelketen zijn realiseerbaar wanneer er een verdienmodel voor de melkveehouder achter staat.

Verdienmodellen voor duurzaamheidsprestaties

Ketenpartners, stakeholders en overheden* hebben hierbij een verantwoordelijkheid; zij dienen een actieve bijdrage te leveren aan deze verdienmodellen voor duurzaamheidsprestaties. Een verdienmodel kan zijn een hogere opbrengst, en/of lagere kosten en/of meer ontwikkelruimte. De Duurzame Zuivelketen staat voor het verder verduurzamen van de hele melkveehouderij. Verdienmodellen moeten gericht zijn op duurzaam produceren in de breedte en dus verder gaan dan nichemarkten.

* Voorbeelden hiervan zijn toeleveranciers, retailers, banken, veevoerindustrie, dierenartsen, wetenschap, natuur-, milieu- en terreinbeherende organisaties, rijksoverheid, provincies en gemeenten.

Duurzame Zuivelketen