Grondgebonden melkveehouderij

Duurzaamheid

Een grondgebonden melkveehouderij levert een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse cultuurlandschap, waarin weidende koeien een belangrijk beeld zijn.

In 2018 heeft de Commissie Grondgebondenheid (ingesteld door NZO en LTO Melkveehouderij) een streefbeeld geformuleerd hoe grondgebonden melkveehouderij in 2025 op bedrijfsniveau concreet kan worden ingevuld. Belangrijke elementen zijn het in grote mate (65%) zelfvoorzienend zijn voor eiwit en het lokaal sluiten van kringlopen voor voer en mest. Op basis van deze uitgangspunten zal de komende jaren verdere uitwerking plaatsvinden.

Rapport Grondgebonden Melkveehouderij

  1. Minimaal 65% van het eiwit in het rantsoen van de koe moet afkomstig zijn van eigen grond of de directe omgeving van de melkveehouder.
  2. Om lokale ruwvoer-mestkringlopen te realiseren, kan een melkveehouder een buurtcontract afsluiten met een andere agrariër binnen een straal van 20 kilometer.
  3. Voor het grondgebonden karakter van een melkveehouderij is een voldoende grote huiskavel met gras nodig.
  4. Door een hogere zelfvoorzieningsgraad in eiwit neemt de behoefte aan de import van eiwitrijke grondstoffen zoals soja en palmpitten sterk af.
Download rapport

Bekijk de video