Duurzame Zuivelketen - Behoud van weidegang

Duurzaamheid

De Nederlandse zuivelketen zet zich in voor het behoud van de koe in het Nederlandse landschap. Weidende koeien maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft.

Koe in het Nederlandse landschap

Het behoud van weidegang wordt ondersteund met het Convenant Weidegang. Vanuit alle hoeken van de sector wordt actief gewerkt aan het stimuleren van weidegang om het aandeel melkveehouders dat weidegang toepast te verhogen en te behouden. Zo wordt actief kennis ontwikkeld en verspreid via onderzoek en onderwijs, worden financiële stimulansen gegeven door zuivelondernemingen (mede op basis van hogere verkoopprijzen van weidemelkproducten) en worden nieuwe weiders begeleid in hun overstap naar weidegang. In 2019 deed 83,0% van de melkveehouders aan weidegang. Dit betekent dat de doelstelling van het Convenant Weidegang (81,2%) is behaald.

Websites die aandacht besteden aan weidegang