Milieu & Klimaat

PPS Duurzame Zuivelketen - Integrale realisatie doelen 2030

In deze PPS - 50/50 financiering met de overheid via de Topsector Agri & Food - wordt onderzoek gedaan naar een integrale realisatie van de sectordoelen 2030.

logo.name

Resultaten

Doelen

Dit project is gericht op de integrale realisatie van de door de Duurzame Zuivelketen vastgestelde nieuwe doelen voor 2030. De doelen voor 2020 zijn voor een groot deel gerealiseerd o.a. met behulp van de vorige PPS Duurzame Zuivelketen 2.0, die liep t/m 2019.

De Duurzame Zuivelketen is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB).

Integrale aanpak

Naast nieuwe doelen staat in de nieuwe PPS ook een integrale aanpak centraal, zoals ze ook samenvallen op het melkveebedrijf. Het project draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding in de melkveehouderij en de daar aan gerelateerde toeleverende bedrijven (erfbetreders, adviseurs). Naast verander- en verdienmodellen wordt kennis ontwikkeld en toegepast in zogenaamde 'living labs' (studiegroepen) op het gebied van:

  • Eiwit van eigen land
  • Kruidenrijk grasland
  • Verlenging levensduur
Lees meer over Duurzame Zuivelketen 2030

Projecttitel

Toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector: Integrale realisatie duurzaamheidsdoelen 2030 Duurzame Zuivelketen

Opdrachtgever

ZuivelNL
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

Uitvoerder

Wageningen University & Research

Overige betrokkenen

DDB
LTO
NAJK
NMV
NZO
Royal Bel Leerdammer
Rabobank
WNF

Status

Lopend

Looptijd

2020 - 2023

Budget

€ 1.291.000 in 2021 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 584.000 in 2021 (ex. btw)