Milieu & Klimaat

Op weg naar een klimaatneutrale en emmissiearme melkveehouderij met de KringloopWijzer

De KringloopWijzer is een rekenmodel, dat de mineralenkringloop op een melkveebedrijf in beeld brengt. Via dit project wordt gewerkt aan de wetenschappelijke doorontwikkeling met als doel de rekenregels te verbeteren en de toepassingsmogelijkheden te verbreden.

logo.name

Wat is er aan de hand?

De KringloopWijzer (KLW) is ontwikkeld als managementtool voor melkveebedrijven om efficiënter om te gaan met mineralen. Vanaf 2016 is de KLW door de zuivelondernemingen verplicht gesteld, zodat voor ieder melkveebedrijf de milieuprestaties jaarlijks worden vastgesteld. Behalve voor het verbeteren van het eigen management kunnen de uitkomsten ook worden gebruikt om aan te tonen welke milieuprestaties worden geleverd, zowel richting maatschappij als voor afnemers in de markt. Voor een resultaatbeloning en bedrijfsspecifiek ontwikkelruimte is het belangrijk, dat de prestaties objectief en wetenschappelijk onderbouwd inzichtelijk worden gemaakt.

Wat doet het project?

Het project ‘vertaalt’ nieuwe kennis en metingen in een verfijning rekenregels, die vervolgen in het rekenprogramma worden ingebouwd. Wensen en suggesties voor aanpassingen worden verkend. Afhankelijk van de wetenschappelijke onderbouwing en benodigde invoer kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Omdat het doel is de milieuprestaties per bedrijf zo goed mogelijk in beeld te brengen, is het streven om bij de invoer ook gebruik te maken van zoveel mogelijk bedrijfsspecifieke gegevens en dus niet vaste of gemiddelde waarden. Dit betekent dat – zeker bij resultaatbeloning door derden – de invoer ook geborgd moet worden.

Vanuit het project wordt ook inhoudelijke ondersteuning geleverd aan sector (o.a. aan de implementatie via de Centrale Database KLW) én overheid (dit project wordt gezamenlijk met de overheid gefinancierd).

Wat levert het project op?

Het project levert jaarlijks een nieuwe versie op van het softwareprogramma KringloopWijzer. Met de uitkomsten van deze tool kunnen melkveehouders de mineralenefficiency op hun bedrijf verbeteren en/of hun milieuprestaties richting derden aantonen.

Daarnaast vindt kennisverspreiding plaats via tweewekelijkse Kringlooptips, artikelen in vakbladen etc.

Lees meer over op weg naar een klimaatneutrale en emmissiearme melkveehouderij

Projecttitel

Op weg naar een klimaatneutrale en emissiearme melkveehouderij met de KringloopWijzer

Opdrachtgever

ZuivelNL
Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Uitvoerder

Boerenverstand
Dirksen Management Support (DMS)
PPP-Agro Advies
Wageningen University & Research (WUR)

Overige betrokkenen

NZO
LTO
Nevedi
VLB

Status

Lopend

Looptijd

2020 - 2023

Budget

€ 1.070.240 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 272.500 in 2021 (ex. btw)

Quote

Rapport KringloopWijzer handig hulpmiddel bij evaluatie bemesting.

Barend Meerkerk
PPP Agro Advies