Overig

Mestgassen: een onzichtbare vijand

De gevaren van mestgassen worden flink onderschat, voornamelijk omdat te hoge concentraties niet altijd met onze neus waarneembaar zijn. Dit maakt mestgassen een onzichtbare vijand. Voor melkveehouders is nog maar weinig kennis beschikbaar over de mogelijkheden om mestgassen te voorkomen of verminderen en welke maatregelen hoge concentraties tegen kunnen gaan.

Tweejarig project

Stichting I-VEE en BoerVeilig, landelijke campagne met als doel om ongelukken op het boerenerf te voorkomen, hebben de handen daarom ineen geslagen. Met financiële ondersteuning van ZuivelNL zijn deze partijen in januari 2023 gestart met een tweejarig project over mestgassen.

12 melkveehouders voeren momenteel een jaar lang elke 2 maanden metingen uit in hun stal (met 4 verschillende vloertypen). Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de gehaltes aan mestgassen onder diverse omstandigheden. Deze groep melkveehouders zal ook regelmatig als studiegroep bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Alle informatie die gedurende het project wordt verzameld, wordt gebundeld in een handboek met praktische handvatten.

Van onderzoek naar handboek

Het project is gestart met een literatuuronderzoek. U kunt hierin bestaande informatie over mestgassen raadplegen, de analyse waar kennis nog ontbreekt en welke potentiële oplossingen er zijn om risico’s te verminderen.

In gesprek via BoerVeilig

Het tweede deel van het project focust zich op kennis verspreiden en bewustwording creëren. De praktische handvatten worden gedeeld via het platform BoerVeilig. Door middel van een intensieve communicatiecampagne en door gesprekken tijdens BoerVeilig-bijeenkomsten, hopen we een bijdrage te leveren aan een veiligere melkveehouderij voor mens, dier en omgeving.

Ga naar BoerVeilig

Projecttitel

Mestgassen: een onzichtbare vijand

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Stichting Innovatie Veehouderij Emissie Expertise (I-VEE)
DDB, LTO Nederland, NAJK en NZO via BoerVeilig

Overige betrokkenen

Kernteam met een afvaardiging vanuit Stichting I-VEE en BoerVeilig

Status

Start 2023

Looptijd

2023 - 2024

Budget

€ 217.800 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 217.800 (incl. btw)