Overig

Mestgassen: een onzichtbare vijand

Dit project levert een bijdrage aan een veiligere melkveehouderij.

In het eerste deel wordt naast een bureaustudie ook praktijkmetingen bij 12 melkveehouders uitgevoerd met verschillende type vloeren. Wat via een studiegroepen model moet resulteren in praktische handvatten. Het tweede deel is gericht op de ontsluiting van de kennis vanaf platform Boerveilig.

Meer informatie volgt.

Projecttitel

Mestgassen: een onzichtbare vijand

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Stichting Innovatie Veehouderij Emissie Expertise (I-VEE)
BoerVeilig

Overige betrokkenen

Kernteam met een afvaardiging vanuit Stichting I-VEE en BoerVeilig.

Status

Start 2023

Looptijd

2023 - 2024

Budget

€ 217.800 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 217.800 (incl. btw)