Bemesting & Opbrengstverbetering

Kennis van mestproducten naar de boer

Melkveehouders informatie/beslisboom bieden waarmee het optimaal toedienen en de werking van bestaande mestproducten en toevoegmiddelen bepaald kan worden. Daarnaast handvatten bieden om nieuwe producten als melkveehouder zelf te kunnen beoordelen op inpasbaarheid op het bedrijf. Bestaande kennis wordt ontsloten.

Meer informatie volgt.

Projecttitel

Kennis van mestproducten naar de boer

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen
Penvoerder WUR

Overige betrokkenen

-

Status

Start januari 2023

Looptijd

januari - december 2023

Budget

€ 24.393 (incl. btw)

Bijdrage ZuivelNL

€ 24.393 (incl. btw)