Handboek Melkveehouderij 2023

Het Handboek Melkveehouderij bevat veel basisinformatie en wordt door velen (melkveehouders, scholen en erfbetreders ) als naslagwerk gebruikt. Hierbij heeft men de keuze uit een digitale versie en/of een boek. Het is belangrijk dat informatie in dit naslagwerk actueel blijft en aansluit bij de nieuwste onderzoeksresultaten en wetgeving. De laatste versie van het Handboek stamt uit 2020 en actualisatie is dan ook gewenst

Het Handboek Melkveehouderij levert antwoorden op vragen op het gebied van:

  • Bedrijfsvoering
  • Management
  • Huisvesting
  • Voederwinning
  • Bemesting
  • Veevoeding
  • Bedrijfsontwikkeling
  • Gezondheid
  • Reduceren van de verschillende emissies zoals ammoniak en methaan
  • Verbeteren van de eiwitbenutting op het melkveebedrijf

Belang voor de melkveehouderij

Zowel veehouders en erfbetreders, als banken, accountants, onderwijs en beleid kunnen actuele basiskennis snel vinden en toepassen. Opgedane onderzoekskennis en praktijkkennis van de moderne melkveehouderij is terug te vinden in één praktisch, begrijpelijk en handzaam boek. Het huidige handboek wordt online per dag door 5 tot 10 bezoekers (>2.000 per jaar) geraadpleegd.

Doel

Doelstelling is om de melkveesector te voorzien van actuele basiskennis, voor zowel de primaire sector als voor externe partijen die zich bezighouden met de melkveesector. Welke onderwerpen in het boek komen, wordt afgestemd met een klankbordgroep, waarbij sectordoelstellingen en -instrumenten (bijv. KringloopWijzer) worden meegenomen.

Wat levert het project op?

Het Handboek Melkveehouderij 2023 komt beschikbaar als digitale versie en wordt vrij beschikbaar gesteld via www.handboekmelkveehouderij.nl. Het is mogelijk om tegen betaling een hard copy aan te schaffen. Ook op Verantwoorde Veehouderij en Groen Kennisnet wordt aandacht besteed aan het nieuwe handboek en wordt een link naar het handboek geplaatst.

Projecttitel

Handboek Melkveehouderij 2023

Opdrachtgever

ZuivelNL

Uitvoerder

Wageningen Livestock Research

Looptijd

2023 - 2024

Bijdrage ZuivelNL

€ 48.400 (incl. btw)