Diergezondheid & Dierenwelzijn

Bouwen aan een nationale aanpak voor verbeteren van klauwgezondheid op melkveebedrijven

Met dit project komt de Nederlandse melkveehouderij tot een plan van aanpak, waarin ze zich tot doel stelt: De klauwgezondheid op melkveebedrijven substantieel te verbeteren en een klimaat te creëren waarin de gerealiseerde vooruitgang ook na afloop van het project blijvend is en verder uitgebouwd kan worden.

Aanleiding

Deskundigen in de veterinaire wetenschap en praktijk zijn het er over eens dat de klauwgezondheid op Nederlandse melkveebedrijven beter kan, dat er veel mogelijkheden zijn om dit te bereiken en dat die mogelijkheden beter benut kunnen worden. Het verbeteren van de klauwgezondheid draagt bij aan het verteren van dierenwelzijn en transportwaardigheid, maar dat niet alleen. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een hogere levensduur, wat een belangrijke doelstelling van de sector is (Duurzame Zuivelketen, 2023). Tenslotte leidt een goede klauwgezondheid tot betere economische resultaten (Edwardes et al., 2022) en vergroot een goede klauwgezondheid het arbeidsgemak en werkplezier voor de veehouders (King et al., 2021).

Doel

Met dit project komt de Nederlandse melkveehouderij tot een plan van aanpak, waarin ze zich tot doel stelt:

  • De klauwgezondheid op melkveebedrijven substantieel te verbeteren.
  • Klimaat te creëren waarin de gerealiseerde vooruitgang ook na afloop van het project blijvend is en verder uitgebouwd kan worden.

Wat levert het project op

Plan van aanpak om te komen tot een nationale aanpak voor het verbeteren van klauwgezondheid op melkveebedrijven. Focus ligt op het beschikbaar maken van de voorwaarden die tot een verbetering van de klauwgezondheid leiden. Secundair worden resultaten zichtbaar in de verbetering van scores als het 'percentage gezonde klauwen' of 'percentage dieren met goede mobiliteit', maar hiervoor worden bij aanvang geen kwantitatieve doelen geformuleerd.

Als dit project is afgerond is onder andere:

  • Sprake van 1 kennisbasis en het hanteren van eenduidig jargon met bijbehorende definities rond klauwgezondheid. Veehouders, practici, klauwverzorgers e.a. weten deze kennisbasis te vinden en hanteren dit jargon.
  • Kennis vertaald naar 'best practices' voor preventie en behandeling, met draagvlak onder melkveehouders en erfbetreders.
  • Voor melkveehouders en erfbetreders eenduidige kennis en tools beschikbaar om klauwen gezond te houden en bij problemen tijdig en adequaat te (be)handelen. Zo is 1 eenduidige manier om mobiliteit te scoren.

Projecttitel

Bouwen aan een nationale aanpak voor verbeteren van klauwgezondheid op melkveebedrijven

Opdrachtgever(s)

ZuivelNL

Uitvoerder(s)

Royal GD

Overige betrokkenen

Ketenpartijen

Status

Lopend

Looptijd

Deel 1: Februari - juni 2024

Budget

Deel 1: € 100.00 (ex. btw)

Bijdrage ZuivelNL

Deel 1: € 100.00 (ex. btw)